ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
การท่องเที่ยวกลางคืน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องสำอาง
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
tag ลานดนตรี-ลานวัฒนธรรม
ลานดนตรี-ลานวัฒนธรรม

เทศบาลนครสงขลา จัดได้ว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของทางภาคใต้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองน่าอยู่ เทศบาลนครสงขลาจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาให้สงขลาเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตลอดจนเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนการเน้นให้เป็นเสมือน “ห้องรับแขกของภาคใต้” สาระสำคัญของนโยบายผลักดันสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่คือความพยายามส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคใต้ที่โดดเด่นเช่น การละเล่น การดนตรี ที่มีอยู่มากมาย ให้มีเวทีแห..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com