ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
กระท่อม และบังกะโล
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

แหล่งโบราณสถาน ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag พระพุทธบาทเขาเล่
พระพุทธบาทเขาเล่

ประวัติความเป็นมาพระพุทธบาทเขาเล่ ประดิษฐาน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเกาะด้านล่างเป็นที่ตั้งของสำนำสงฆ์เขาเล่ นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นบันได ที่สูงชันราว 150 ขั้น จึงจะถึงศาลาอันเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธบาทปูน 4 รอย อายุความเก่าแก่ของพระพุทธบาทนี้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อปีใดบริเวณโดยรอบสำนักสงฆ์ มีบรรยากาศแวดล้อมของต้นไม้ ดอกไม้ร่มรื่น สามารถมองเห็นและชมวิวทะเลเกาะสมุยได้หากมองลงมาจากศาลาบนเขาจะเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม น่าประทับใจของเกาะสมุย ซึ่งหาดูได้ยาก..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com