ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
tag พิพิธภัณฑ์วัดพระทอง
พิพิธภัณฑ์วัดพระทอง

ใช้ศาลาพุทธสุวรรณนิมิต เป็นอาคารจัดแสดง หลวงพ่อฝรั่งเจ้าอาวาสองค์ก่อนได้รับบริจาคของเป็นจำนวนมาก ท่านจึงคิดที่จะทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นของที่จัดแสดงจะเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนรอบวัด..

 

อ่านต่อ

tag หลักเมืองถลางเมืองใหม่
หลักเมืองถลางเมืองใหม่

เป็นที่ราบอยู่ใกล้บ้านเอกชนสภาพศาลา มุงหลังคากระเบื้อง 2 ชั้น สร้างเป็นมุข 4 ด้านแต่ละหน้าบัน จะมีประติมากรรมลวดลายแบบไทย ๆ สีขาวพื้นหน้าบันสี่แดง เสาใช้หินขัด มีรั้วกั้นเป็นระยะ มีทางเดินทั้ง 4 ทิศพื้นศาลายกระดับขึ้นจากดิน 3 ชั้น ส่วนฐานเสหลักเมืองมีแท่งซิเมนต์สูง 50 ซม. ขนาด 2*2 เมตร ทางด้านหน้าหันไปทางทิศตะวันตก ทางเดินเท้าปูด้วยหินอ่อนเสาหลักสูง 150 ซม. ปลายสุดติดทองคำเปลว ต่ำลงมาอีกก็มีทองคำเปลว มีผ้าสีต่าง ๆ กว่า 100 ผืน มีพวงมาลัยทั้งสดและแห้งแขวนมากกว่า 20 พวง พวงมาลัยเทียมล้อมรอบฐานเสาเ..

 

อ่านต่อ

tag พระพุทธมณีศรีถลาง
พระพุทธมณีศรีถลาง

พระพุทธมณีศรีถลาง (นามพระราชทาน) ประดิษฐานอยู่ที่วัดม่วงโกมารภัจจ์ หล่อด้วยดีบุกผสม ขนาดหน้าตัก 109 นิ้ว ปางคันธราช หรือปางประทานฝน จึงประทับอยู่นอกวิหาร ใต้ต้นโพธิ์ สมเด็จฯพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเทดีบุกหล่อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙ ณ มงคลฤกษ์ ๑๐.๕๐ น..

 

อ่านต่อ

tag วัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน)
วัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน)

สิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วย - โบสถ์เก่า สร้างเมื่อ พ.ศ.2414 หลังคากระเบื้อง ปลายสุดยกเป็นช่อฟ้า มีใบระกาประดับอยู่มุมทั้งสี่ด้าน ด้านหน้าบันมีภาพจิตกรรมแต่สีจางไปมากแล้วต่อมามีการบูรณะทาสีโบสถ์และทาสีหลังคาบางส่วน ปูพื้นด้วยหิน เมื่อได้ต่อเติมด้านหลังของโบสถ์เพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปไว้อีกด้านหนึ่งของโบสถ์ ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปโบราณกว่า 10 องค์มีพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ - หอระฆัง อายุกว่า 10 ปี หลังคาสร้างด้วยซิเมนต์ - กุฏิทรงไทย มีอายุประมาณ 100 ปี หลังคามุงด้วยสังกะสี ฝากั้นด้วยไม้กระดานใต้ถ..

 

อ่านต่อ

tag วัดพระนางสร้าง
วัดพระนางสร้าง

วัดพระนางสร้างหรือวัดบ้านเคียน ชาวบ้านเรียกว่า วัดพระนางสร้าง หรือวัดนางสร้าง สร้างขึ้นสมัยใดไม่ปรากฏ แต่จากการพิจารณารูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมมากมายในวัด น่าจะสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น..

 

อ่านต่อ

tag พิพิธภัณฑ์วัดพระทอง
พิพิธภัณฑ์วัดพระทอง

ใช้ศาลาพุทธสุวรรณนิมิต เป็นอาคารจัดแสดง หลวงพ่อฝรั่งเจ้าอาวาสองค์ก่อนได้รับบริจาคของเป็นจำนวนมาก ท่านจึงคิดที่จะทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นของที่จัดแสดงจะเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนรอบวัด..

 

อ่านต่อ

tag สุสานแม่หม่าเสี้ย
สุสานแม่หม่าเสี้ย

สถานที่ฝังศพของ แม่หม่าเสี้ย มารดาของท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ซึ่งเป็นชาวเมืองไทรบุรีที่แต่งงานกับบุตรจอมร้างบ้านตะเคียน เจ้าเมืองถลางในสมัยนั้น สถานที่ฝังศพของ แม่หม่าเสี้ย มารดาของท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ซึ่งเป็นชาวเมืองไทรบุรีที่แต่งงานกับบุตรจอมร้างบ้านตะเคียน เจ้าเมืองถลางในสมัยนั้น..

 

อ่านต่อ

tag บ้านท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
บ้านท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

บ้านเดิมของท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ในอดีต ลักษณะเป็นเรือนไม้ทรงไทย อยู่ติดกับบึง ชาวบ้านมักจะนำของมาเซ่นไหว้ แต่ที่แห่งนี้ห้ามนำเนื้อหมูเข้ามา บ้านเดิมของท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ในอดีต ลักษณะเป็นเรือนไม้ทรงไทย อยู่ติดกับบึง ชาวบ้านมักจะนำของมาเซ่นไหว้ แต่ที่แห่งนี้ห้ามนำเนื้อหมูเข้ามา..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com