ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ศาลเจ้า ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
tag ศาลเจ้าบ้านเคียน
ศาลเจ้าบ้านเคียน

เนื่องด้วยในแถบชุมชนบ้านตะเคียน ชุมชนบ้านเหรียง ชุมชนบ้านค่าย ในเขตเทศบาลตำบลเทพกษัตรี มีประชาชนเชื้อสายจีน ศรัทธาองค์พระยี่หลง เส๊งกุ๊น เอี๋ยวเจี้ยน (เทพเจ้าสามตา) จึงปรึกษากัน เพื่อให้สร้างศาลเจ้า ในเขตชุมชนนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างเสร็จประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2544 และชาวบ้านได้อัญเชิญรูปองค์พระยี่หลง เส๊งกุ๊น และเอี๋ยวเจี้ยน (เทพเจ้าสามตา) มาประทับเป็นประธาน ต่อมา พระเอี๋ยวเจี๊ยน ได้ทำพิธีเปิดศาลเจ้า และให้ตั้งชื่ออ๊าม ว่า ศาลเจ้าหง่อน ไต่เต่ แปลว่า ทหารของพระเจ้าสวรรค์..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าบ้านดอน
ศาลเจ้าบ้านดอน

จากหลักฐานเดิม สมัยที่ยังไม่มีศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งขึ้น ประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา องค์พระกิมซืออ๋อง ได้มาประทับร่างทรง คนที่อาศัยอยู่ใกล้ วัดบ้านดอน ช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาโรคภัยให้แก่ชาวบ้าน บ้างก็ถามเรื่อง เดือดร้อนใจ ที่สำคัญ การใบ้หวยเป็นที่น่าเชื่อถือมาก เนื่องจากเคยมีคนถูกหวย เกือบทั้งชุมชนบ้านดอน เลยทีเดียว ผู้มีจิตศรัทธาและความเชื่อมันในองค์พระกิมซืออ๋อง..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com