ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
tag อนุสรณ์สถานเมืองถลาง
อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

โคกพม่า เป็นพื้นที่สมรภูมิในสงครามระหว่างทัพทหารพม่ากับทัพของท่านผู้หญิงจัน คุณมุก เมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๘ สมัยสงครามเก้าทัพ กองทัพพม่ายกทัพมาตีเมืองไทย ตอนเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งปรากฎตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกว่า ทัพถลางชนะกองทัพพม่า เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๓๒๘ ปัจจุบันที่ดินแปลงนี้อยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ และขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อจัดทำเป็นอนุสรณ์สถานชนะศึก อีกทั้งใช้พื้นที่จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบนเส้นทางประวัติศาสตร์เป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนจัดกิจกรรม สด..

 

อ่านต่อ

tag  อุทยานประวัติศาสตร์ถลางชนะศึก
 อุทยานประวัติศาสตร์ถลางชนะศึก

สถานที่ตั้งอยู่เดิมเรียกกันว่า " นาหลวง " ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ราบ มีสภาพเป็นทุ่งนามีต้นตาลอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ มีพื้นที่ประมาณ 96 ไร่ สถานที่ตั้งอยู่เดิมเรียกกันว่า " นาหลวง " ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ราบ มีสภาพเป็นทุ่งนามีต้นตาลอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ มีพื้นที่ประมาณ 96 ไร่ เดิมนั้น เป็นที่นา ของเจ้าเมือง..

 

อ่านต่อ

tag สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว

เมื่อปี พ.ศ. 2520 รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้เพื่อเป็นการส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ กรมป่าไม้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2520 พบว่าป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาพระแทวเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของอำเภอถลางและจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะน้ำตกโตนไทร ซึ่งเป็นที่พัก..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com