ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

มัสยิด ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
tag มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์
มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์

มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์ ชื่อไทย นาส้มปอย ทะเบียนเลขที่ 41 วันจดทะเบียน 1999-04-20 อายุมัสยิด 12 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร จำนวนความจุ 200 คน จำนวนสัปบุรุษ 154 คน อาคารอื่นๆ 1 อาคาร จดทะเบียนเลขที่ 41 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2542 มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุ้ลอามาน (นาใน)
มัสยิดดารุ้ลอามาน (นาใน)

อิหม่าม สมเดช สมาน อเต็บ นเรนทร์ รอดนัคเรศน์ บิหลั่น อิบรอเหม ลู่เด็นบุตร กรรมการ ปิยะเดช เชื้อฉลาด สันติ เชื้อฉลาด จรูญ เชื้อฉลาด อำนวย สุขศรีสินธุ์ ธีรพงศ์ สร้อยสน สุริยา โดะโอย ณรงค์ชัย ช่างเหล็ก วิกรณ์ มะลิวัลย์ ประสาน รักษาคาม สมบูรณ์ ทองเหลือง สุริยา กิ่งสนั่น ทะเบียนเลขที่ 12 วันจดทะเบียน 1949-12-19 อายุมัสยิด 62 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร จำนวนความจุ 400 คน จำนวนสัปบุรุษ 602 คน อาคารอื่นๆ 1 อาคาร ประวัติมัสยิด จดทะเบียนเลขที่ 12 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ ( พารา - เมืองใหม่)
มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ ( พารา - เมืองใหม่)

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน ตรอก/ซอย ถนน 4027 ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตำบล/แขวง เทพกระษัตรี อำเภอ/เขต อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110 ทะเบียนเลขที่ 37 วันจดทะเบียน 0000-00-00 อายุมัสยิด 0 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 5 เมตร จำนวนความจุ 100 คน จำนวนสัปบุรุษ 135 คน..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลอามีน (บ่อกรวด)
มัสยิดดารุลอามีน (บ่อกรวด)

ทะเบียนเลขที่ 39 วันจดทะเบียน 1998-05-29 อายุมัสยิด 13 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 5 เมตร จำนวนความจุ 120 คน จำนวนสัปบุรุษ 0 คน ประวัติมัสยิด จดทะเบียนเลขที่ 39 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2548 อายุประมาณ 13 ปี..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ (พรุสมภาร)
มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ (พรุสมภาร)

ทะเบียนเลขที่ 7 วันจดทะเบียน 1949-02-02 อายุมัสยิด 62 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร จำนวนความจุ 300 คน จำนวนสัปบุรุษ 2289 คน อาคารอื่นๆ 3 อาคาร ประวัติมัสยิด จดทะเบียนเลขที่ 7 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2492 อายุประมาณ 62 ปี รายละเอียดอื่นๆ มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com