ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เมืองยะลา กริชรามัน วัดหน้่าถ้ำ ศิลปินพื้นบ้านดีเกฮูลู
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

รายละเอียดคำขวัญ : อธิษฐานขอพรศาลหลักเมืองยะลา ล้ำค่ากริชรามัน นมัสการพระนอนศรีวิชัยวัดหน้าถ้ำ ดื่มด่ำธรรมชาติ หลากหลายวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้านดีเกฮูลู


จังหวัดยะลา ได้นำเสน่ห์วิถีไทยในเส้นทางมรดกวัฒนธรรม โดยเริ่มจาก
จุดที่ 1 นมัสการศาลหลักเมืองยะลา  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนจังหวัดยะลาให้ความเคารพนับถือมาก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองยะลา อันเป็นวงเวียนชั้นในสุด รอบ ๆ เป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดยะลาได้จัดวางผังเมืองไว้อย่างเหมาะสมและสวยงาม โดยได้มีการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2504 นับถึงปัจจุบัน 50 ปี

จุดที่ 2 เยี่ยมชมโบราณสถาน สุสานโต๊ะนิ  อดีตเจ้าเมืองรามัน อำเภอรามัน พร้อมแวะรับประทานอาหารมุสลิม ข้าวยำ ละแซ นาซินาแก และอาหารหวานคาวมากมาย เลยไปศึกษาองค์ความรู้โรงตีกริชโบราณ ณ ตำบลละโละ หะลอ อำเภอรามัน ฟังบรรายพิเศษประวัติกริช ชมความงามของกริชโบราณ ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของการทำกริชโบราณ  ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อปี 2551

จุดที่ 3 ย้อนรอยไปนมัสการพระพุทธไสยาสน์ (พ่อท่านบรรทม) พระพุทธรูปขนาดใหญ่สมัยศรีวิชัยปางนารายณ์บรรทมสินธุ์  ศิลปะผสมผสานหินยาน และมหายานอย่างลงตัว ซึ่งมีขนาดใหญ่ ณ วัดหน้าถ้ำ หรือวัดคูหาภิมุข อำเภอเมืองยะลา เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังถ้ำศิลป์ อยู่ในภูเขาวัดถ้ำ ถ้ำเดียวกับถ้ำพระนอน ภาพเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าปางมารวิชัย ปางลีลา และมีรูปผู้หญิงยืนเป็นหมู่ 3 คน เป็นภาพเขียนศรีวิชัยตอนปลายราว พุทธศตวรรษที่ 19-20

จุดที่ 4 อำเภอยะหา ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ชิมผลไม้หลากหลายพันธุ์ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยะลา อาทิ เช่น ลองกอง ทุเรียน ลำไย ส้มโชกุน มังคุด เงาะ และสะตอ เลยไปตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา ดินแดนแห่งวัฒนธรรมชมศิลปการแสดงพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าของชุมชน จากครูภูมิปัญญาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ผ่านไปยังตำบลตาชี อำเภอยะหา ชมความตื่นตาตื่นใจของการสะสมรถจี๊บโบราณ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นับร้อยคันที่ยังคงใช้เป็นพาหนะในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนชุมชนบ้านตาชี ชุมชนแห่งเดียวในจังหวัดยะลา พร้อมรับประทานอาหารว่าง ผลิตภัณฑ์แปรรูป  ทุเรียนทอด  ทุเรียนกวน  ส้มแขกแช่อิ่ม  ส้มแขกอบน้ำผึ้งรวง และส้มแขกแคปซูลที่เป็นสมุนไพรป้องกันและรักษาโรคได้หลายชนิด

จุดที่ 5 ยามเย็นเดินทางกลับตัวเมืองยะลา  เพื่อเยี่ยมชมผังเมืองสวยที่สุดของประเทศ แวะสวนขวัญเมืองสวนศรีเมือง สนามช้างเผือก สวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนของชาวยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง ค่ำลงเลือกรับประทานอาหารไทย มุสลิม หลายหลากชนิดตมความต้องการ แล้วเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองะลา พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com