ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ร้านอาหาร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
tag มายเฮาส์คาเฟ่


 

อ่านต่อ

tag ปาร์ควิวคาเฟ่


 

อ่านต่อ

tag อาหารสากล


 

อ่านต่อ

tag แมนดารินคาเฟ่


 

อ่านต่อ

tag ธาราซีฟู้ด
ธาราซีฟู้ด


 

อ่านต่อ

tag ตะเกียง


 

อ่านต่อ

tag สวนอาหารไลลา (ครัวฮาลาล)
สวนอาหารไลลา (ครัวฮาลาล)


 

อ่านต่อ

tag ซินซิน


 

อ่านต่อ

tag ร้านต่วนโภชนา
ร้านต่วนโภชนา

ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Qประเภทอาหาร แกงมัสมั่นเนื้อวัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อวัวระยะเวลาการรับรอง 14 กันยายน 2555 - 13 กันยายน 2558..

 

อ่านต่อ

tag ร้านอยุธยา
ร้านอยุธยา

ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Qประเภทอาหาร ผัดพริกแกงเนื้อวัตถุดิบที่ได้รับรอง เนื้อวัวระยะเวลาการรับรอง 14 กันยายน 2555 - 13 กันยายน 2558..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com