ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
tag เมืองยะลา กริชรามัน วัดหน้่าถ้ำ ศิลปินพื้นบ้านดีเกฮูลู
เมืองยะลา กริชรามัน วัดหน้่าถ้ำ ศิลปินพื้นบ้านดีเกฮูลู

รายละเอียดคำขวัญ : อธิษฐานขอพรศาลหลักเมืองยะลา ล้ำค่ากริชรามัน นมัสการพระนอนศรีวิชัยวัดหน้าถ้ำ ดื่มด่ำธรรมชาติ หลากหลายวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้านดีเกฮูลูจังหวัดยะลา ได้นำเสน่ห์วิถีไทยในเส้นทางมรดกวัฒนธรรม โดยเริ่มจากจุดที่ 1 นมัสการศาลหลักเมืองยะลา  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนจังหวัดยะลาให้ความเคารพนับถือมาก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองยะลา อันเป็นวงเวียนชั้นในสุด รอบ ๆ เป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดยะลาได้จัดวางผังเมืองไว้อย่างเหมาะสมและสวยงาม โดยได้มีการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 พฤศ..

 

อ่านต่อ

tag ยะลา – (บูกิตลาแป 4016) – นราธิวาส (ยี่งอ)
ยะลา – (บูกิตลาแป 4016) – นราธิวาส (ยี่งอ)

เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง และเส้นทางขับรถเที่ยวเชื่อมทั้ง 5 จังหวัด - เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง..

 

อ่านต่อ

tag เบตง – สุไหงโกลก (ผ่านทางประเทศมาเลเซีย) – นราธิวาส
เบตง – สุไหงโกลก (ผ่านทางประเทศมาเลเซีย) – นราธิวาส

เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง และเส้นทางขับรถเที่ยวเชื่อมทั้ง 5 จังหวัด - เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง..

 

อ่านต่อ

tag ยะลา – เบตง – คาเมร่อนไฮแลนด์ (มาเลเซีย)
ยะลา – เบตง – คาเมร่อนไฮแลนด์ (มาเลเซีย)


 

อ่านต่อ

tag หาดใหญ่ – ปีนัง (มาเลเซีย) – เบตง
หาดใหญ่ – ปีนัง (มาเลเซีย) – เบตง

เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง และเส้นทางขับรถเที่ยวเชื่อมทั้ง 5 จังหวัด - เส้นทางขับรถเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง..

 

อ่านต่อ

tag โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ยะลา,ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง,สวนสาธารณะสนามช้างเผือก,อุทยานแห่งชาติบางลาง
โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ยะลา,ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง,สวนสาธารณะสนามช้างเผือก,อุทยานแห่งชาติบางลาง

โปรแกรมทัวร์ ยะลา (1 วัน)08.30 น. นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยอดเสาหลักเมือง 09.30 น. นำท่านชม สวนสาธารณะสนามช้างเผือก เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายช้างเผือก "พระเศวตสุรคชาธาร" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2511 ภายในสวนสาธารณะมีศาลากลางน้ำ รูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ 10.30 น. นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข หรือ วัดหน้าถ้ำ เป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ เช่นเดีย..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com