ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
tag ศาลหลักเมืองยะลา
ศาลหลักเมืองยะลา

ตั้งอยู่ถนนพิพิธภักดี หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยอดเสาหลักเมืองให้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2505 ภายในศาลประดิษฐานยอดเสาหลักเมือง ซึ่งสร้างด้วยแก่นไม้ชัยพฤกษ์สูง 50 เซนติเมตร วัดโดยรอบที่ฐาน 53 นิ้ว ที่ปลายยอด 36 นิ้ว พระเศียรยอดเสาเป็นรูปพรหมจตุรพักตร์ และเปลวไฟ บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะ ร่มรื่น สวยงาม และจะมีการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม ทุกปี ศาลหลักเมืองยะลา ตั้งอยู่ในกลางวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัด เป..

 

อ่านต่อ

tag วัดพุทธภูมิ
วัดพุทธภูมิ

 วัดพุทธภูมิ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านชุมนุมชน มีเสนาสนะเป็นอาคารถาวรส่วนมาก ด้านหน้าพระอุโบสถพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ ทรงพระกรุณาธิคุณเสด็จมาประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๒ และได้ลงพระปรมาภิไธยไว้ในศิลาอ่อนประดิษฐานไว้ในผนังพระอุโบสถเมื่อันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๑ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุด..

 

อ่านต่อ

tag วัดเมืองยะลา
วัดเมืองยะลา

วัดเมืองยะลา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๕๕ ไร่ ๕๑ งาน ๑๒ ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕ และได้ประกาศให้จัดตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๖ โดยมีพระมหาฉิ้น โชติโกตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาในขณะนั้น ปัจจุบันได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ชั้นพระราชาคณะที่พระธรรมสิทธิมงคล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกลางจังหวัดยะลา
มัสยิดกลางจังหวัดยะลา

มัสยิดกลางจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่ ถนนสิโรรส บ้านตลาดเก่า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นมัสยิดใหญ่ประจำจังหวัดยะลา มัสยิดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2526 เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงสุเหร่าไว้ได้อย่างกลมกลืน ด้านหน้าเป็นบันไดกว้าง สูงประมาณ 30 ขั้น ทอดสู่ลานชั้นบน หลังคาทรงสี่เหลี่ยมมีโดมใหญ่อยู่ตรงกลาง ประวัติความเป็นมา มัสยิดกลางจังหวัดยะลาตั้งขึ้นครั้งแรก พ.ศ.2497 ในที่ดินของนายอุสมาน  ดอฮะ โดยมีหะยีอับดุลฮามิด อับดุลซอมัดเป็นอิหม่าม มัสยิดนี้ชื่อว่า “มัสยิ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com