ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
ท่าเทียบเรือ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
tag กำแพงวัดฉลอง
กำแพงวัดฉลอง

เมื่อพ.ศ. 2419 ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในเมืองภูเก็ต ด้วยกุลีจีนเหมืองแร่ก่อการกำเริบเข้าทำลายทรัพย์สิน ฆ่าฟันคนไทยและคนจีนที่ทีครอบครัวเป็นคนไทยล้มตายลงเป็นจำนวนมาก บ้านฉลองเป็นหมู่บ้านคนไทย ที่คนจีนเข้าก่อการวุ่นวายด้วยแห่งหนึ่งจึงต้องละทิ้งไร่นา บ้านช่อง เข้าอาศัยความเมตตาของพ่อสมเด็จเจ้า แช่ม เป็นที่พึ่งอยู่ในกำพงแก้วพระอุโบสถ จนเมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้วและได้ช่วยกันทำเตาเผาอิฐขึ้นในทุ่งนาทางทิศตะวันออก นำเอาอิฐมาก่อกำแพงวัดขึ้นโดยรอบทั้งสี่ด้าน เว้นทางประตูเข้าออกไว้สี่ทิศ เพื่อป้องกันภัยจลาจลด..

 

อ่านต่อ

tag พิพิธภัณฑ์รูปเหมือน เจ้าอธิการวัดฉลอง
พิพิธภัณฑ์รูปเหมือน เจ้าอธิการวัดฉลอง

วัดฉลองเป็นวัดที่มีประชาชนเสื่อมใส และเข้าไปจำนวนมากด้วยเหตุที่ว่าจะมาสักการบูชาหลวงพ่อแช่ม ในส่วนพิพิธภัณฑ์ สร้างเป็นกลุ่มกุฏิไม้ทรงไทย จัดรูปเหมือน อดีตเจ้าอาวาส วัดฉลอง..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com