ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
tag อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง ณ ระนอง)
อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง ณ ระนอง)

อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง ณ ระนอง) ตั้งอยู่บนถนนเพิ่มผล โดยได้นำรูปปั้นมาประดิษฐาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี เจ้าเมืองระนองคนแรก  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง และท้องถิ่น รวมถึงเป็นที่น่าสนใจในความป็นมาของระนอง อันเกิดจากต้นตระกูล ณ.ระนอง ด้านข้างถัดจากอนุสาวรีย์เป็นคลองหาดส้มแป้น ด้านหลังติดสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นศาลหลักเมืองระนอง ท่านคอซูเจียง เจ้าเมืองระนองคนแรก เป็นชาวจีนฮกเกี้ยน เดิมเข้ามาตั้งรกรากบ..

 

อ่านต่อ

tag พระราชวังรัตนรังสรรค์ (เทศบาลระนอง)
พระราชวังรัตนรังสรรค์ (เทศบาลระนอง)

พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ (ใกล้ศาลากลางจังหวัดระนอง)เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การ เสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ (ใกล้ศาลากลางจังหวัดระนอง) ตำบลเขานิเวศน์ เป็นพระราชวังที่ทำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง ส..

 

อ่านต่อ

tag หอพระเก้าเกจิ
หอพระเก้าเกจิ

หอพระเก้าเกจิ ระนองตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังรัตนรังสรรค์ สร้างเมือปี พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒๐๐ ปี  โดยเป็นหอที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระเกจิอาจาร์ยชื่อดังภาคใต้ ได้แก่ หลวงพ่อจันทร์ หลวงปู่ทวด หลวงพ่อนุ้ย หลวงพ่อรื่น หลวงพ่อเบี้ยว หลวงพ่อติ้ว หลวงพ่อลอย หลวงพ่อน้อย และหลวงพ่อบรรณ ซึ่งถือเป็นสถานศักด์สิทธิ์ อีกแห่งหนึ่งซึ่งชาวระนอง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมมาสักการะบูชาลักษณะของหอพระ มีรูปทรงเหมือนโบสทั่วไป แต่ย่อส่วนขนาดเล็ก ล้อมรอบด้วยต้นไม้ธ..

 

อ่านต่อ

tag จวนของเจ้าเมืองระนอง
จวนของเจ้าเมืองระนอง

จวนของเจ้าเมืองระนองเป็นจวนของเจ้าเมืองระนองคนแรก คือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี หรือท่านคอซูเจียง เป็นแหล่งโบราณสถานแห่งหนึ่งที่สำคัญของระนอง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เส้นถนนเรืองราษฏร์ ตัดเข้าถนนกิจผดุง ใกล้กับตลาดเช้า หรือชาวบ้านเรียกว่าตลาดสะพานยูง เป็นจวนสมัยเก่าทำจากดินทำให้ไม่ทนทานต่อลมฝน ล้อมรอบด้วยกำแพงหนาใหญ่ เจาะเป็นช่องสำหรับปืนใหญ่ มองจากภายในสามารถเห็นภายนอกได้เดิมชาวระนองรู้จัก "บ้านค่ายเจ้าเมืองระนอง" หรือจวนเจ้าเมืองระนอง สร้างในสมัย พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง) ผู้สร้างคือพร..

 

อ่านต่อ

tag  สวนสาธารณะรักษะวาริน
	สวนสาธารณะรักษะวาริน

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ และได้พระราชนิพนธ์จดหมายเหตุประพาสใต้ โดยทรงใช้นามแฝงว่า นายแก้ว ทรงเล่าถึงบ่อน้ำพุร้อนเมืองระนองไว้ว่า“น้ำพุมานั้นร้อนจัดเท่าๆ น้ำต้มเดือด และ ใช้ได้เช่นเดียวกับชงน้ำชากินก็ได้ต้มไข่ในบ่อก็สุกอยู่ข้างจะดี มากเสียแต่มาอยู่เสียในที่ซึ่งไปมายาก ถ้าเป็นที่เมืองนอกคงจะมีผู้คิดทำที่กินน้ำและอาบน้ำขึ้นเป็นแน่ และน้ำจากบ่อนั้นถ้ากรอกขวดปิดกระดาษให้งามๆ อาจจะ..

 

อ่านต่อ

tag งานถนนคนเดินสู่ถนนสายวัฒนธรรม
งานถนนคนเดินสู่ถนนสายวัฒนธรรม

ถนนคนเดิน (Walking Street) เป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการกำหนดใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเมือง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯถนนคนเดินในจังหวัดระนอง เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในช่วงปี ๒๕๔๙ ซึ่งมีลักษณะการจัดงานโดยอาศัยแนวคิดจากถนนคนเดินถนนสีลม ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้นแบบ ทั้งนี้ ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับความต้องการท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมยิ่งข..

 

อ่านต่อ

tag บ่อน้ำร้อนพรุหลุมพี
บ่อน้ำร้อนพรุหลุมพี

บ่อน้ำร้อนพรุหลุมพี เป็นแหล่งน้ำพุร้อนแห่งนี้เกิดในลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเชิงเขา อยู่สูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลางประมาณ 15 เมตร ติดกับแนวเทือกเขาสูงปานกลางทางด้านตะวันออก อยู่ใกล้กับน้ำที่ ขุมเหมืองเก่า..

 

อ่านต่อ

tag ศาลหลักเมืองระนอง
ศาลหลักเมืองระนอง

ศาลหลักเมืองระนอง ตั้งอยู่หน้าเทศบาลเมืองระนอง ตัวศาลหลักเมืองมีลักษณะเป็นศาลาจตุรมุข ทรงไทย มียอดศาลาตามลักษณะภูมิสถาปัตย์ พระธาตุไชยา จำนวนห้ายอด มีความสูงถึงยอด 13.60 เมตร ตัวศาลมีขนาดกว้างยาวด้านละ 6 เมตร..

 

อ่านต่อ

tag พระเจดีย์ดาธุ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
พระเจดีย์ดาธุ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง

พระเจดีย์ดาธุ เป็นเจดีย์รูปทรงตามแบบพม่า โดยมีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีชาวพม่า ซึ่งได้ย้ายเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นผู้เริ่มก่อสร้าง ต่อมาในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดระนองและหน่วยงานเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานสมโภชพระเจดีย์ดาธุขึ้น..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ย
ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ย

ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ยเป็นศาลเจ้าเก่าแก่และเป็นที่นับถือบูชาของชาวจังหวัดระนอง จากหลักฐานที่ปรากฎและพิสูจน์ได้คือป้ายศาลเจ้าฯป้ายแรก และจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากคนเก่าคนแก่ชาวระนอง ได้เล่าว่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2419 ประมาณ 129 ปี ซึ่งสมัยนั้นจะเป็นศาลไม้เก่า ๆ บนที่ดินประมาณ 20 ตารางวา ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2528 นายเลิศขจร เภาวิเศษ (โก้เจี้ยว) และ นายวิสุทธิ์ เสกธีระ (จ่าเหล๋ง) ได้มองเห็นความสำคัญของศาลเจ้าฯ และน่าที่จะมีการพัฒนาให้เจริญขึ้น..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2 3

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com