ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
tag อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง ณ ระนอง)
อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง ณ ระนอง)

อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง ณ ระนอง) ตั้งอยู่บนถนนเพิ่มผล โดยได้นำรูปปั้นมาประดิษฐาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี เจ้าเมืองระนองคนแรก  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง และท้องถิ่น รวมถึงเป็นที่น่าสนใจในความป็นมาของระนอง อันเกิดจากต้นตระกูล ณ.ระนอง ด้านข้างถัดจากอนุสาวรีย์เป็นคลองหาดส้มแป้น ด้านหลังติดสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นศาลหลักเมืองระนอง ท่านคอซูเจียง เจ้าเมืองระนองคนแรก เป็นชาวจีนฮกเกี้ยน เดิมเข้ามาตั้งรกรากบ..

 

อ่านต่อ

tag พระราชวังรัตนรังสรรค์ (เทศบาลระนอง)
พระราชวังรัตนรังสรรค์ (เทศบาลระนอง)

พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ (ใกล้ศาลากลางจังหวัดระนอง)เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การ เสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ (ใกล้ศาลากลางจังหวัดระนอง) ตำบลเขานิเวศน์ เป็นพระราชวังที่ทำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง ส..

 

อ่านต่อ

tag จวนของเจ้าเมืองระนอง
จวนของเจ้าเมืองระนอง

จวนของเจ้าเมืองระนองเป็นจวนของเจ้าเมืองระนองคนแรก คือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี หรือท่านคอซูเจียง เป็นแหล่งโบราณสถานแห่งหนึ่งที่สำคัญของระนอง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เส้นถนนเรืองราษฏร์ ตัดเข้าถนนกิจผดุง ใกล้กับตลาดเช้า หรือชาวบ้านเรียกว่าตลาดสะพานยูง เป็นจวนสมัยเก่าทำจากดินทำให้ไม่ทนทานต่อลมฝน ล้อมรอบด้วยกำแพงหนาใหญ่ เจาะเป็นช่องสำหรับปืนใหญ่ มองจากภายในสามารถเห็นภายนอกได้เดิมชาวระนองรู้จัก "บ้านค่ายเจ้าเมืองระนอง" หรือจวนเจ้าเมืองระนอง สร้างในสมัย พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง) ผู้สร้างคือพร..

 

อ่านต่อ

tag ศาลหลักเมืองระนอง
ศาลหลักเมืองระนอง

ศาลหลักเมืองระนอง ตั้งอยู่หน้าเทศบาลเมืองระนอง ตัวศาลหลักเมืองมีลักษณะเป็นศาลาจตุรมุข ทรงไทย มียอดศาลาตามลักษณะภูมิสถาปัตย์ พระธาตุไชยา จำนวนห้ายอด มีความสูงถึงยอด 13.60 เมตร ตัวศาลมีขนาดกว้างยาวด้านละ 6 เมตร..

 

อ่านต่อ

tag พระเจดีย์ดาธุ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
พระเจดีย์ดาธุ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง

พระเจดีย์ดาธุ เป็นเจดีย์รูปทรงตามแบบพม่า โดยมีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีชาวพม่า ซึ่งได้ย้ายเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นผู้เริ่มก่อสร้าง ต่อมาในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดระนองและหน่วยงานเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานสมโภชพระเจดีย์ดาธุขึ้น..

 

อ่านต่อ

tag งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และสมโภชพระเจดีย์ดาธุ
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และสมโภชพระเจดีย์ดาธุ

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และสมโภชพระเจดีย์ดาธุ กำหนดจัดงานเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๓ คืน ตั้งแต่วันขึ้น ๑๓ ค่ำ ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ทั้งนี้ ถือว่าในบรรดาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีความเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยนั้น กล่าวได้ว่า วันวิสาขบูชา นับว่ามีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นวันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระพุทธเจ้า และประเทศต่าง ๆ ที่นับถือศาสนาพุทธ ทั้งเถรวาทและมหายาน ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลอง และทำบุญตักบาตร ในวันนี้ทั้งสิ้น โดยในประเทศไทยการจัดงานฉลองวันวิสาขบูชามีมาตั้..

 

อ่านต่อ

tag งานเทศกาลสงกรานต์น้ำแร่ แช่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดระนอง
งานเทศกาลสงกรานต์น้ำแร่ แช่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดระนอง

งานเทศกาลสงกรานต์น้ำแร่ แช่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดระนองกำหนดจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเดือนเมษายน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมรดน้ำผู้ใหญ่ ร่วมพิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ (น้ำแร่ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากปากบ่อน้ำแร่ทุกบ่อ ณ สวนสาธารณะรักษะวาริน) ทัวร์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 พระเกจิ ในจังหวัดระนอง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสัมผัสน้ำแร่ร้อนตามศูนย์บริการสุขภาพ และชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของจังหวัด จัดขึ้นภายในบริเวณสวนสาธารณะรักษะวาริน (บ่อน้ำแร่ร้อน) และวัดตโปทาราม ..

 

อ่านต่อ

tag เทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน
เทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน

เทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน จังหวัดระนองงานนี้จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี เป็นงานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ภายในงานจะมีกิจกรรมทางทะเล ทางธรรมชาติ การออกร้านของบริษัททัวร์ กีฬาพื้นบ้าน และอาหารทะเลมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกรับประทาน มีการแสดงในเวลากลางคืน..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com