ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อมัสยิด ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
tag มัสยิดยูมอียะห์ บ้านบางนราฯ
มัสยิดยูมอียะห์ บ้านบางนราฯ

มัสยิดยุมอียะห์ ตั้งอยู่ที่ถ.พิชิตบำรุง อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๐๐๐ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองห่างจากศาลากลางเก่าขึ้นไปทางถนนพิชิตบำรุงก่อนถึงหอนาฬิกาเล็กน้อย เป็นมัสยิดไม้แบบสุมาตรา สร้างขึ้นตั้งแต่ ปี ๒๕๑๘ เป็นมัสยิดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนราธิวาสและเป็นที่ตั้งของสุเหร่าเจ้าเมืองเก่า คือ นรายาภูผาภักดี ตามปกติมัสยิดกลางจังหวัดจะมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่นอกจากมัสยิดนี้ค่อนข้างแคบจึงได้มีการสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นบริเวณปากแม่น้ำบางนรา อย่างไรก็ตามประชาชนในนั้นก็ยังคงเลื่อมใสศรัทธ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดราเซาะห์เปาะโก๊ะ
มัสยิดราเซาะห์เปาะโก๊ะ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกัมปงปายง
มัสยิดกัมปงปายง


 

อ่านต่อ

tag  มัสยิดกำปงตาโก๊ะ
 มัสยิดกำปงตาโก๊ะ

มัสยิดกำปงตาโก๊ะ ตั้งอยู่ถนนคชรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้จดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑ ทะเบียนเลขที่ ๓๕๔/๒๕๒๑ มัสยิดกำปงตาโก๊ะสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ มีการเรียนการสอนคัมภีร์อัลกรุอานและยังใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดกำปงตาโก๊ะ โดยมีการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ปัจจุบันนายมามะ กูโน ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลคอยร์ (ยะกัง2)
มัสยิดดารุลคอยร์ (ยะกัง2)


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลอิสติกลาล (ยะกัง)
มัสยิดดารุลอิสติกลาล (ยะกัง)


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดยามาอียาอัลยากานี (ยะกัง 1)
มัสยิดยามาอียาอัลยากานี (ยะกัง 1)


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัลนูร์
มัสยิดอัลนูร์


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com