ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวกลางคืน
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
ททท.สำนักงานจังหวัด
สถานีขนส่งรถประจำทาง
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
tag กุฏิเก่าวัดมงคลนิมิตร
กุฏิเก่าวัดมงคลนิมิตร

กุฏิที่ก่อสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 5 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกสำคัญ ของจังหวัดภูเก็ต วัดมงคลนิมิตรเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของภูเก็ตในปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญบริเวณที่ตั้งเป็นที่ราบอยู่กลางใจเมืองในเขตเทศบาล เดิมมีชื่อว่า "วัดกลาง" เพราะวัดตั้งอยู่กลางใจเมืองสร้าง..

 

อ่านต่อ

tag อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นอาคารโบราณ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะการตกแต่งแบบชิโนโปรตุกิส ที่ยังคงความสวยงามเอาไว้ อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นอาคารโบราณ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะการตกแต่งแบบชิโนโปรตุกิส ที่ยังคงความสวยงามเอาไว้..

 

อ่านต่อ

tag ศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ
ศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ

อาคารสีขาว 2 ชั้น ที่โดดเด่นด้วยหอนาฬิกาสูง 4 ชั้น มีหลังคา คล้ายรูปหมวกตำรวจสมัยก่อน ช่องประตูหน้าต่างแบ่งเป็นช่องโค้งมีเสาอิงแบ่งเป็นช่วง ประดับลายปูนปั้นบนยอดซุ้มโค้งสวยงาม อาคารสีขาว 2 ชั้น ที่โดดเด่นด้วยหอนาฬิกาสูง 4 ชั้น มีหลังคา คล้ายรูปหมวกตำรวจสมัยก่อน ช่องประตูหน้าต่างแบ่งเป็นช่องโค้งมีเสาอิงแบ่งเป็นช่วง ประดับลายปูนปั้นบนยอดซุ้มโค้งสวยงาม..

 

อ่านต่อ

tag อาคารชาร์เตอร์แบงค์
อาคารชาร์เตอร์แบงค์

ธนาคารนครหลวงไทย สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกส สร้างในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ.ระนอง) สมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ซึ่งเห็นความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัย ธนาคารนครหลวงไทย (ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเดิม) สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกส สร้างในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ.ระนอง) สมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ซึ่งเห็นความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัย..

 

อ่านต่อ

tag บ้านหลวงอนุภาษภูเก็ตการ
บ้านหลวงอนุภาษภูเก็ตการ

เป็นบ้านที่สร้างในสมัยร.7 ด้านหน้าอาคารเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ที่รถยนต์เข้าไปจอดเทียบได้ ชั้นล่างเป็นซุ้มโค้งเตี้ย 3 โค้ง หัวเสาจะเป็นแบบดอริก ผนังเซาะเป็นร่องลึกคล้ายแนวหินก่อชั้นบนเป็นระเบียง เป็นบ้านที่สร้างในสมัยร.7 ด้านหน้าอาคารเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ที่รถยนต์เข้าไปจอดเทียบได้ ชั้นล่างเป็นซุ้มโค้งเตี้ย 3 โค้ง หัวเสาจะเป็นแบบดอริก ผนังเซาะเป็นร่องลึกคล้ายแนวหินก่อชั้นบนเป็นระเบียง..

 

อ่านต่อ

tag การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเลียนแบบ สถาปัตยกรรมแบบชิโน โปรตุกีส ให้การสนับสนุนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยการให้โบรชัวร์การท่องเที่ยวและสร้างสรรค์สื่อการท่องเที่ยว เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเลียนแบบ สถาปัตยกรรมแบบชิโน โปรตุกีส ให้การสนับสนุนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยการให้โบรชัวร์การท่องเที่ยวและสร้างสรรค์สื่อการท่องเที่ยว..

 

อ่านต่อ

tag อาคารที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเดิม
อาคารที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเดิม

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนมนตรี ภายในบริเวณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต เป็นอาคารไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดภูเก็ตหลังเดิม เป็นอาคารเก่าแก่อีกหลังหนึ่งที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เดิมเป็นตึกเก่าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดภูเก็ต ลักษณะชิโนโปรตุกิส สร้างเมื่อปี พ.ศ.2473 ซึ่งหลังจากที่สร้างอาคารสำนักงานไปรษณีย์ภูเก็ตขึ้นมาใหม่ ที่บริเวณอาคารหลังเก่าสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต..

 

อ่านต่อ

tag อาคารบริษัทเอกวานิช
อาคารบริษัทเอกวานิช

บริษัทเอกวานิช จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนดีบุก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตตึกนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนผสมยุโรป ที่เรียกว่าชิโน โปรตุกีสสไตล์ ด้านนอกของอาคารทั้ง 2 ด้าน ที่หันสู่ถนนมีหลังคา บริษัทเอกวานิช จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนดีบุก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตตึกนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนผสมยุโรป ที่เรียกว่าชิโน โปรตุกีสสไตล์ ด้านนอกของอาคารทั้ง 2 ด้าน ที่หันสู่ถนนมีหลังคา ..

 

อ่านต่อ

tag บ้านคุณเต็งก๊ก แซ่หงอ
บ้านคุณเต็งก๊ก แซ่หงอ

บ้านคุณเต็งก๊ก แซ่หงอ เป็นบ้านเก่าแก่รูปแบบ ชิโนโปรตุกิส ตั้งอยู่หลังโรงแรมถาวร ปัจจุบันถูกทิ้งให้รกร้าง บ้านคุณเต็งก๊ก แซ่หงอ เป็นบ้านเก่าแก่รูปแบบ ชิโนโปรตุกิส ตั้งอยู่หลังโรงแรมถาวร ปัจจุบันถูกทิ้งให้รกร้าง..

 

อ่านต่อ

tag ย่านบ้านพักนายเหมือง ถ.ดีบุก
ย่านบ้านพักนายเหมือง ถ.ดีบุก

จากแยกถนนดีบุกตัดกับถนนสตูล พบกับคฤหาสน์บ้านหลวงอำนาจนรารักษ์ ตึกแถวย่านบ้านพักอาศัยของอดีตนายเหมืองเก่าทาสีใหม่สวยงาม จากแยกถนนดีบุกตัดกับถนนสตูล พบกับคฤหาสน์บ้านหลวงอำนาจนรารักษ์ ตึกแถวย่านบ้านพักอาศัยของอดีตนายเหมืองเก่าทาสีใหม่สวยงาม สถานที่ทำงานในย่านเขตเมือง นายเหมืองและผู้มีฐานะที่ต้องการความสะดวกสบาย มีสุขอนาม..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com