ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวกลางคืน
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
ททท.สำนักงานจังหวัด
สถานีขนส่งรถประจำทาง
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

มัสยิด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
tag มัสยิดอัลมาดีนะห์
มัสยิดอัลมาดีนะห์

มัสยิดอัลมาดีนะห์ ชื่อไทย สะพานร่วม จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 7 เมตร จำนวนความจุ 200 คน อาคารอื่นๆ 2 อาคาร มัสยิดอัลมาดีนะห์อยู่บริเวณทางไปท่าเรือรัษฏา ตรงข้ามกับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มัสยิดอัลมาดีนะห์ มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ทะเบียนเลขที่ ภก.๑/๒๕๔๒ และมีสถานที่รับฝากรถ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดยาเมี๊ยะ
มัสยิดยาเมี๊ยะ

มัสยิดยาเมี๊ยะ ชื่อไทย ตลิ่งชัน อิหม่าม อันสอรี มังสุรีย์ คอเต็บ ฮาหรีด มังสุรีย์ บิหลั่น หมอฮ่าหมาด มังสุรีย์ เชคฮูเซน สักโล๊ะ บริจาคเงินจำนวน 10,000,000 บาท คุณวีระศักดิ์ (อาลี) ศิริหวังสันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจวีมิตร จำกัด พี่น้องมุสลิมให้การสนับสนุนเงินบางส่วนในกิจการของมัสยิดฯ ประสานงานโดย นายคาซี ฮาลาบี มัสยิดยาเมี๊ยะ มีการเรียน การสอนอัลกุรอาน ในช่วงคำ และมีอาคารเรียน, ห้องสมุด, สถานที่จอดรถ มัสยิดยาเมี๊ยะ อยู่ใกล้วงเวียนหอนาฬิกา เป็นมัสยิดที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com