จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) – อินโดนีเซีย(เมดาน) ---- พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ – กำแพงเมืองเก่า – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา - เขาตังกวน – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา – หาดสมิหลา - สุสานของสุลต่านสุไลมาน ณ มรหุ่ม – มัสยิดกลางสงขลา – ปีนัง – พระราชวังสุลต่านไมมุน - ล่องทะเลสาบโตบ้า – สุสานหิน – น้ำตกใบมีด – ภูเขาไฟชินาบุก
 
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) – อินโดนีเซีย(เมดาน) ---- พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ – กำแพงเมืองเก่า – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา - เขาตังกวน – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา – หาดสมิหลา - สุสานของสุลต่านสุไลมาน ณ มรหุ่ม – มัสยิดกลางสงขลา – ปีนัง – พระราชวังสุลต่านไมมุน - ล่องทะเลสาบโตบ้า – สุสานหิน – น้ำตกใบมีด – ภูเขาไฟชินาบุก ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) – อินโดนีเซีย(เมดาน) ---- พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ – กำแพงเมืองเก่า – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา - เขาตังกวน – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา – หาดสมิหลา - สุสานของสุลต่านสุไลมาน ณ มรหุ่ม – มัสยิดกลางสงขลา – ปีนัง – พระราชวังสุลต่านไมมุน - ล่องทะเลสาบโตบ้า – สุสานหิน – น้ำตกใบมีด – ภูเขาไฟชินาบุก ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) – อินโดนีเซีย(เมดาน) ---- พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ – กำแพงเมืองเก่า – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา - เขาตังกวน – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา – หาดสมิหลา - สุสานของสุลต่านสุไลมาน ณ มรหุ่ม – มัสยิดกลางสงขลา – ปีนัง – พระราชวังสุลต่านไมมุน - ล่องทะเลสาบโตบ้า – สุสานหิน – น้ำตกใบมีด – ภูเขาไฟชินาบุก ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) – อินโดนีเซีย(เมดาน) ---- พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ – กำแพงเมืองเก่า – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา - เขาตังกวน – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา – หาดสมิหลา - สุสานของสุลต่านสุไลมาน ณ มรหุ่ม – มัสยิดกลางสงขลา – ปีนัง – พระราชวังสุลต่านไมมุน - ล่องทะเลสาบโตบ้า – สุสานหิน – น้ำตกใบมีด – ภูเขาไฟชินาบุก ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) – อินโดนีเซีย(เมดาน) ---- พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ – กำแพงเมืองเก่า – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา - เขาตังกวน – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา – หาดสมิหลา - สุสานของสุลต่านสุไลมาน ณ มรหุ่ม – มัสยิดกลางสงขลา – ปีนัง – พระราชวังสุลต่านไมมุน - ล่องทะเลสาบโตบ้า – สุสานหิน – น้ำตกใบมีด – ภูเขาไฟชินาบุก ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) – อินโดนีเซีย(เมดาน) ---- พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ – กำแพงเมืองเก่า – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา - เขาตังกวน – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา – หาดสมิหลา - สุสานของสุลต่านสุไลมาน ณ มรหุ่ม – มัสยิดกลางสงขลา – ปีนัง – พระราชวังสุลต่านไมมุน - ล่องทะเลสาบโตบ้า – สุสานหิน – น้ำตกใบมีด – ภูเขาไฟชินาบุก ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) – อินโดนีเซีย(เมดาน) ---- พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ – กำแพงเมืองเก่า – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา - เขาตังกวน – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา – หาดสมิหลา - สุสานของสุลต่านสุไลมาน ณ มรหุ่ม – มัสยิดกลางสงขลา – ปีนัง – พระราชวังสุลต่านไมมุน - ล่องทะเลสาบโตบ้า – สุสานหิน – น้ำตกใบมีด – ภูเขาไฟชินาบุก ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) – อินโดนีเซีย(เมดาน) ---- พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ – กำแพงเมืองเก่า – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา - เขาตังกวน – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา – หาดสมิหลา - สุสานของสุลต่านสุไลมาน ณ มรหุ่ม – มัสยิดกลางสงขลา – ปีนัง – พระราชวังสุลต่านไมมุน - ล่องทะเลสาบโตบ้า – สุสานหิน – น้ำตกใบมีด – ภูเขาไฟชินาบุก ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) – อินโดนีเซีย(เมดาน) ---- พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ – กำแพงเมืองเก่า – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา - เขาตังกวน – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา – หาดสมิหลา - สุสานของสุลต่านสุไลมาน ณ มรหุ่ม – มัสยิดกลางสงขลา – ปีนัง – พระราชวังสุลต่านไมมุน - ล่องทะเลสาบโตบ้า – สุสานหิน – น้ำตกใบมีด – ภูเขาไฟชินาบุก
 
 

กำหนดการเดินทาง 5 วัน 4 คืน

วันแรก สงขลา – เมืองเก่า พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ สถาปัตยกรรมโคโลเนี่ยลสไตล์ เขาตังกวน หาดสมิหลา สุสานของสุลต่านสุไลมาน

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่สงขลาไปย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อเยี่ยมชม

08.30 น. พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ เรื่องราวประวัติศาสตร์พลเอกาเปรม ติณสูลานนท์  พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ หรือ บ้านของตระกูลติณสูลานนท์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ถนนจะนะ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีก แห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา จัดสร้างขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์ในสมัยของนายสนิท รุจิณรงค์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ในขณะนั้น เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงตำแหน่ง "พะทำมะรง" (เดิมใช้คำว่า "พธำมะรงศ์") อันเป็นตำแหน่ง เก่าแก่ของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ จังหวัดสงขลา เป็นพิพิธภัณฑสถานที่จำลองรูปแบบบ้านพัก เดิมของรองอำมาตย์โทขุนวินิจทัณฑกรรม ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งพระทำมะรงพิเศษ เมืองสงขลา ภายในมีการจัดแสดงข้างของเครื่องใช้ของครอบครัวติณสูลานนท์ในอดีต และประวัติสกุลวงศ์ 

09.00 น. กำแพงเมืองเก่า ประวัติการตั้งเมืองสงขลา และร่องรอยของกำแพงเมืองสงขลา

09.30 น. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รวบรวมโบราณวัตถุไว้มากมาย เป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ ตรงข้ามกำแพงเมืองจังหวัดสงขลา เป็นโบราณสถาน ของชาติ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน อายุกว่า 100 ปี ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ ของภาคใต้และของประเทศไทย  อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมยุโรป สร้างเป็นตึกก่ออิฐ สอปูน 2 ชั้น หันหน้าสู่ทะเลสาบสงขลา

10.00 น. ชมบ้านเรือนที่ก่อสร้างด้วย สถาปัตยกรรมโคโลเนี่ยลสไตล์ ที่ถนนนครนอก นครใน

11.00 น. เลือกชิมขนมหวาน อาหารพื้นถิ่นที่ และของที่ระลึกที่ ถนนนางงาม

12.00 น. รับประทานอาหารและปฏิบัติภารกิจทางศาสนา   จากนั้นเดินทาง

13.00 น. ขึ้นเขาตังกวนไปชมวิวทิวทัศน์ของสงขลา เมืองสองทะเล และชมเจดีย์หลวง เป็นภูเขาลูกเล็ก ๆ ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมในตัวเมืองสงขลา ทางไปแหลมสนอ่อน บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวารวดี ในเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์ ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว และยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาและทิวทัศน์สองทะเล คือทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา และก่อนถึงยอดเขาตังกวนจะมีศาลาวิหารแดง (พลับพลาที่ประทับ) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิเชียรคีรี ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยนั้น สร้างพลับพลานี้ถวายตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2431 บริเวณด้านล่างเขาตังกวนมีลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก

14.00 น. ชมสัตว์น้ำนานาชนิดที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา(Songkhla aquarium)

15.00 น. ถ่ายรูปคู่กับนางเงือกที่หาดสมิหลา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของสงขลา อยู่ในเขตเทศบาลเมือง หาดสมิหลามีโขดหินขนาดย่อมยื่นลงทะเล หาดทรายขาวละเอียดมากที่เรียกว่า "ทรายแก้ว" มีป่าสนร่มรื่น จากหาดสมิหลาสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของ เกาะหนูเกาะแมว จนมีคำกล่าวว่าใครมาเยือนสงขลาแล้วไม่มาเยือนสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา มีสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงรูปปั้น นางเงือกทอง เมี่อมองออกไปในทะเลจะเห็น เกาะหนู เกาะแมวอันเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่ง หาดสมิหลาเป็นชายหาดที่มีบรรยากาศสงบ เหมาะสำหรับพักผ่อนชมวิว มีชายหาดต่อเนื่อง กัน เรียกว่าแหลมสนอ่อน อยู่เลยหาดสมิหลาไปทางตะวันตก ช่วงของแหลมสนอ่อนจะยาวไปจนถึงสันเขื่อนในทะเล

16.00 น. เดินทางสู่ อ.สิงหนคร ชมสุสานของสุลต่านสุไลมาน ณ มรหุ่ม ที่ฝังศพของสุลต่านสุไลมาน เป็นที่รู้จักกันในนามของ "ทวดหุ่มหรือมรหุ่ม" ประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม ให้ความเคารพนับถือกันมากในฐานะที่เป็นทวดหรือเทวดา

18.00 น. รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารอิสลาม หัวเขาแดง จากนั้นเดินกลับที่พัก

---------------------------------------------

วันที่สอง สงขลา – มาเลเซีย(ปีนัง) – อินโดนีเซีย(เมดาน)มัสยิดกลาง พระราชวังสุลต่านไมมุน สินค้าพื้นเมือง

07.00 น. คณะเดินทางสู่ เกาะรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยผ่านด่านสะเดา-บูกิตกายูอิตำ
09.00 น. ถึงสนามบินปีนัง คณะเดินทางต่อสู่เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย
11.00 น. ถึงสนามบินกัวลานามู เมืองเมดาน สุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
12.00 น. รับประทานอาหาร จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและนำชม
13.00 น. ชม มัสยิดกลาง ที่มีความสวยงามตระการตา
14.30 น. ชมพระราชวังสุลต่านไมมุน Maimoon Palace  ที่สร้างในปี คศ1888
16.00 น. สินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าปาเต๊ะ
18.00 น. รับประทานอาหาร จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

-----------------------------------------------

วันที่สาม เมดาน – เลคโตบ้า – ปาราปัท   ล่องทะเลสาบโตบ้า เกาะซาโมเซอร์ ชมสุสานกษัตริย์โบราณ กษัตริย์สิดาบูต้าร์ อัมบาริต้าร์  

07.00 น รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคารโรงแรม จากนั้น
09.00 น นำคณะเดินทางสู่เมืองปาราปัท ผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยว ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์
12.00 น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ระหว่างการเดินทาง ถึงเมืองปาราปัท นำคณะ
13.00 น ล่องทะเลสาบโตบ้า (ทะเลสาบบนปากปล่องภูเขาไฟ) เหนือปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิท
14.00 น เดินทางสู่เกาะซาโมเซอร์ สัมผัสบรรยากาศ และสายน้ำสีเงินที่งดงามสิ่ง
15.00 น ถึงเกาะซาโมเซอร์ เที่ยวชมสุสานหินที่มีอายุ 450 ปี ที่หมู่บ้านโตโม๊ะ แวะชมบ้านเรือนแถวยาวของคนบาตั๊ก    
16.00 น จากนั้นล่องเรือต่อ...ชมสุสานกษัตริย์โบราณ กษัตริย์สิดาบูต้าร์ อัมบาริต้าร์  
17.00 น ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เช่น เสื้อผ้า   ไม้แกะสลัก เป็นต้น และเดินทางกลับ
18.00 น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม 

-----------------------------------------------

วันที่สี่ ปาราปัท – เบอร์ราสตาร์กี้     เมืองเปอร์มาตั้ง เปอร์ปา น้ำตกวิปปิโซบิโซ้ Simarjar Unjung ชมภูเขาแห่งความรัก

07.00 น บริการอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม จากนั้น เตรียมตัวออกเดินทางสู่ 
08.00 น เมืองเบอร์ราสตาร์กี้ ระหว่างทางชมสวนลูกพลับเที่ยวเมืองเปอร์มาตั้ง เปอร์ปา ชมบ้านแปลกประหลาดซึ่งยาวที่สุดในโลก เป็นบ้านของกษัตริย์ ที่มีภรรยาถึง 24 คน 
09.00 น ชม น้ำตกใบมีด ที่ลือชื่อ น้ำตกวิปปิโซบิโซ้ เป็นน้ำตกที่เกิดจากธารน้ำใต้ดิน ซึ่งมีความ  สูงถึง 120 เมตร
10.00 น ชมบ้านเรือนความเป็นอยู่ของชาวสิมารุงงุนบาตั๊ก (Simalungun Batak) 
11.00 น แวะพักระหว่างทางที่ Simarjar Unjung อิสระชิมน้ำชาขิง, กาแฟ พร้อมชมวิวธรรมชาติ
12.00 น     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำคณะ
13.00 น ขึ้นชมภูเขาแห่งความรัก (Gundaling Hill กู๊ดบาย ดาร์ลิ่ง) เป็นภูเขาที่มีธรรมชาติสวยงาม
15.00 น ชมปล่องภูเขาไฟบนยอดเขา คือ ภูเขาไฟชินาบุกและภูเขาไฟชินายา
16.00 น ช้อปปิ้งตลาดผลไม้ กีวี ลูกพลับ ราสเบอร์รี่ แอพเปิ้ล และผลไม้เมืองหนาวอื่นๆ มากมาย
18.00 น บริการอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม  จากนั้นเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

-----------------------------------------------

วันที่ห้า   เบอร์ราสตาร์กี้ – เมดาน – ปีนัง – หาดใหญ่ วัดไชยมังคลาราม วัดธรรมมิการาม

07.00 น บริการอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมดาน 
12.00 น บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นบินกลับเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
13.30 น ถึงสนามบินปีนัง ประเทศมาเลเซีย  จากนั้นน้ำทานชมวัดไทยในมาเลเซีย(วัดไชยมังคลาราม) วัดธรรมมิการาม(วัดพม่า) 
15.00 น เดินทางสู่หาดใหญ่ 
20.00 น เดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ ด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ ***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
อัตราค่าบริการ (ประมาณการราคา ซึ่งขึ้นอยู่กับวันเวลา โรงแรมที่พัก และจำนวนผู้เดินทาง)

ราคานี้รวม
-   ค่าตั๋วสายการบิน ไปกลับ สุวรรณภูมิ – เมดาน  
-   ค่าภาษีสนามบิน
-   ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นน้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
-   ค่าโรงแรมที่พัก  3  คืน  เมดาน  ตามที่ระบุในรายการ
-   ค่าอาหาร  9  มื้อ  ตามที่ระบุในรายการ
-   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
-   รถนำเที่ยว เมดาน ตามโปรแกรม
-   ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
-   ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000  บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม
-  ค่าทิป วันละ 100  บาท
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
-  ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด
-  ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีน้ำมันมีการปรับขึ้นผู้โดยสารจะต้องชำระเพิ่มเติม 

สำรองที่นั่ง   
* ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   
* ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 
 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศ ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซีย เอกสารยื่นวีซ่า พาสปอร์ตเล่มจริง, รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ตั๋วเครื่องบินฉบับจริง, ค่าวีซ่า 1,600 บาท ใช้เวลายื่น 4 วันทำการ (ประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซีย พำนักได้นาน 30 วัน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง มาเก๊า ชิลี โมรอคโค เปรู และเวียดนาม

หมายเหตุ 
           บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ การขึ้นลงของราคาตั๋วเครื่องบิน (เนื่องจากเป็นสายการบินราคาถูก) การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
           บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ


------------------
หจก.แอดวานซ์ กรีน ทัวร์ แอนด์ ออร์แกไนซ์ 
เลขที่ 213 ซอย 5 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0903556000166   
Tel/Fax.074 - 247321  
สายด่วน : 089 – 7338571, 088- 7884326 
Email : Advancegreentour@hotmail.com
www.advancegreentour.com


Back

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com