จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  มัสยิดดารุ้ลอิสติกอมะห์ (บ้านพารา)
มัสยิดดารุ้ลอิสติกอมะห์ (บ้านพารา)

ตั้งอยู่ ณ หมู่ 4 บ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้ก่อตั้งมัสยิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2480 จดทะเบียนเลขที่ 3 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2491 จำนวนสัปบุรุษ 1445 คน ปัจจุบันมีนายสมาน คนึงการ เป็นอิหม่าม นายเดช รอบรู้ เป็นคอเต็บ และนายหยา ทองน้ำมัน เป็นบิหลั่น ปัจจุบันเป็นศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเป็นศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน(ยามู)
มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน(ยามู)

บ้านเลขที่ หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน ยามู ตรอก/ซอย ถนน 4003 ตำบล/แขวง ป่าคลอก อำเภอ/เขต อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110 รายละเอียดอื่นๆ มีการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม มีอาคารเรียนศาสนาอิสลาม บ้านยามู และมีสนามกีฬาต้านยาเสพติด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (บางม่าเหลา)
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (บางม่าเหลา)

ทะเบียนเลขที่ 8 วันจดทะเบียน 1949-05-13 อายุมัสยิด 62 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 7 เมตร จำนวนความจุ 200 คน จำนวนสัปบุรุษ 813 คน อาคารอื่นๆ 3 อาคาร ประวัติมัสยิด จดทะเบียนเลขที่ 8 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2492 อายุประมาณ 62 ปี รายละเอียดอื่นๆ อยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติ (สนามบิน) ภูเก็ต และหาดในยาง มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดดารุ้ลอามาน (นาใน)
มัสยิดดารุ้ลอามาน (นาใน)

อิหม่าม สมเดช สมาน อเต็บ นเรนทร์ รอดนัคเรศน์ บิหลั่น อิบรอเหม ลู่เด็นบุตร กรรมการ ปิยะเดช เชื้อฉลาด สันติ เชื้อฉลาด จรูญ เชื้อฉลาด อำนวย สุขศรีสินธุ์ ธีรพงศ์ สร้อยสน สุริยา โดะโอย ณรงค์ชัย ช่างเหล็ก วิกรณ์ มะลิวัลย์ ประสาน รักษาคาม สมบูรณ์ ทองเหลือง สุริยา กิ่งสนั่น ทะเบียนเลขที่ 12 วันจดทะเบียน 1949-12-19 อายุมัสยิด 62 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร จำนวนความจุ 400 คน จำนวนสัปบุรุษ 602 คน อาคารอื่นๆ 1 อาคาร ประวั..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต(ในคลำ)
มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต(ในคลำ)

บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน ในคลำ ตรอก/ซอย ถนน เทพกษัตรี ตำบล/แขวง ศรีสุนทร อำเภอ/เขต อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110 โทร 076617267 ทะเบียนเลขที่ 47 วันจดทะเบียน 2003-02-11 อายุมัสยิด 8 ปี จำนวนชั้น 2 ชั้น ความยาวอาคาร 20 เมตร ความกว้างอาคาร 15 เมตร จำนวนความจุ 700 คน จำนวนสัปบุรุษ 409 คน อาคารอื่นๆ อาคาร ประวัติมัสยิด จดทะเบียนเลขที่ 47 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 อายุประมาณ 8 ปี รายละเอียดอื่นๆ เป็นสถานที่ตั้งของวิทยุมุสลิมสัมพั..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดดูไบ(มุสลิมวิทยาภูเก็ต)
มัสยิดดูไบ(มุสลิมวิทยาภูเก็ต)

บ้านเลขที่ 57/28 หมู่ที่ 5 หมู่บ้าน เกาะแก้ว ตรอก/ซอย มุสลิมวิทยา ภูเก็ต ถนน เทพกระษัตรี ตำบล/แขวง เกาะแก้ว อำเภอ/เขต อ.เมืองภูเก็ต จังหวัด จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทร 076377546 ความยาวอาคาร 25 เมตร ความกว้างอาคาร 20 เมตร จำนวนความจุ 700 คน จำนวนสัปบุรุษ 0 คน อาคารอื่นๆ 2 อาคาร รายละเอียดอื่นๆ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนมุสลิมวิทยา ภูเก็ต..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ (บางคณฑี)
มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ (บางคณฑี)

บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน บางคนฑี ตรอก/ซอย ถนน วิเศษ ตำบล/แขวง ราไวย์ อำเภอ/เขต อ.เมืองภูเก็ต จังหวัด จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83130 อิหม่าม ปราโมทย์ โชคเกื้อ รายละเอียดอื่นๆ ตั้งอยู่ติดถนน ทางไปแหลมพรหมเทพ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดนูรุนอิสลาม(บ่อสอม)
 มัสยิดนูรุนอิสลาม(บ่อสอม)

บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน บ่อสอม ตรอก/ซอย ถนน 3016 ตำบล/แขวง ไม้ขาว อำเภอ/เขต อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110 ทะเบียนเลขที่ 33 วันจดทะเบียน 1985-09-19 อายุมัสยิด 26 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 7 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร จำนวนความจุ 150 คน จำนวนสัปบุรุษ 355 คน อาคารอื่นๆ 1 อาคาร ประวัติมัสยิด จดทะเบียนเลขที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2528 รายละเอียดอื่นๆ มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดนูรุนอิสลาม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดนูรุลญันนะห์
มัสยิดนูรุลญันนะห์

ชื่อไทย มัสยิดบางโร ทะเบียนเลขที่ 4 วันจดทะเบียน 1948-12-19 อายุมัสยิด 63 ปี จำนวนชั้น 3 ชั้น ความยาวอาคาร 25 เมตร ความกว้างอาคาร 19 เมตร จำนวนความจุ 1000 คน จำนวนสัปบุรุษ 1838 คน อาคารอื่นๆ 1 อาคาร จดทะเบียนเลขที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2491 อายุประมาณ 63 ปี อยู่ทางแยกไปท่าเทียบเรือบางโรง อาคารมัสยิดกำลังดำเนินการก่อสร้าง ดูรูปลักษณ์แล้วใหญ่โต สวยงาม มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ศูยน์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบล..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดนูรุลฮูดา
มัสยิดนูรุลฮูดา

มัสยิดนูรุลฮูดา ชื่อไทย นูรุลฮูดา ป่าตอง ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร จำนวนความจุ 300 คน อยู่ใกล้ชายหาดป่าตอง เข้าไปในซอยประมาณ 60 เมตร..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com