จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม
ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม

ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือศาลเจ้าแม่กวนอิม เป็นสถานที่ทางศาสนาตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน ดำเนินการสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ โดยนางมาลาวัลย์ ตรีวิทยานุรักษ์ ร่วมกับคณะสงฆ์ โดยการนำของพระเทพสารสุธี เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา (พระสุธรรมาธิบดี ในปัจจุบัน) และประชาชน ศาลเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่ติดถนนถนนสายท้องศาลา - โฉลกหลำ บนเนินเขาสูง ภายในมีอาคารสำหรับการปฏิบัติธรรม โรงเจ พระพุทธรูป และเก๋งซึ่งประดิษฐานพระโพธิสัวว์กวนอิม เป็นสถานที่เคารพส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสมุหนิมิต
วัดสมุหนิมิต

วัดสมุหนิมิต ชาวบ้านเรียกว่า วัดล่าง อยู่ในตำบลพุมเรียง อำภอไชยาเป็นวัดใหญ่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน ตามข้อความในศิลาจารึกที่ฝังไว้กับผนังในอุโบสถมีความว่าวัดสมุหนิมิต เดิมชื่อวัดรอ เจ้าพระยาพระคลัง เสนาบดีว่าที่กรมท่าพระกลาโหม ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระอภิรมยสินารักษ์ บุนนาค ออกมาสักเลกหัวเมืองปักษ์ใต้ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๒ เห็นวัดรอรกร้างจึงได้สร้างขึ้นใหม่ และสร้างเสร็จภายในเวลาเพียง ๔ เดือน ขนานนามใหม่ว่า วัดสมุหนิมิต มีโบราณสถานที่สำคัญคือ อุโบสถ เป็น อ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดบางน้ำจืด
วัดบางน้ำจืด

วัดบางน้ำจืด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านบางน้ำจืด ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประวัติวัดบางน้ำจืด ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๔๓ วัดบางน้ำจืดเป็นวัดตัวอย่างของอำเภอบางน้ำจืด(ท่าฉาง) ในสมัยนั้นมีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในวัด โดยการสร้างของพระอาจารย์มหาวรรณ และต่อมาได้สร้างห้องสมุดอีกหลังหนึ่ง เพื่อให้ชาวบ้านและเด็กในระแวกอำเภอท่าฉางหาความรู้ มีชื่อที่ชาวบ้านและท่านพระอาจารย์มหาวรรณ ตั้งชื่อไว้ว่า “ห้องสมุดพระปริยัติธรรมวรรณการประมุข “ มีพระอาจารย์ ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพระเจดีย์แหลมสอ
วัดพระเจดีย์แหลมสอ

วัดพระเจดีย์แหลมสอเป็นวัดที่หลวงพ่อแดง ติสฺโส อยู่จำพรรษาตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างบ้านทะเล ตำบลหน้าเมือง และบ้านท้องกรูด ตำบลตลิ่งงาม จากสามแยกสวนทุเรียนเดินทางประมาณ ๓ กิโลเมตร เลี้ยวขวา เข้าถนนสาย ๔๑๗๐ ประมาณ ๒ กิโลเมตร เห็นป้ายเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ ๑.๕ กิโลเมตรถึงวัดพระเจดีย์แหลมสอในบริเวณวัดพระเจดีย์แหลมสอมีสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญคือเจดีย์ติสฺโสนฤมิต หรือ เจดีย์ศรีวิชัย ตั้งอยู่บนชายหาดแหลมสอ พระอุโบสถรูปเรือสำเภา ด้านล่างทำเป็นภาชนะสำหรั..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดแหลมสุวรรณาราม หรือวัดปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม หรือวัดปลายแหลม

วัดแหลมสุวรรณาราม หรือวัดปลายแหลม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านปลายแหลม ตำบลบ่อผุด ใกล้กับพระใหญ่เกาะฟาน เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งพระครูสันตินนทคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมสุวรรณารามได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยสร้างอุโบสถกลางน้ำ รูปบูชาเจ้าแม่กวนอิมพันมือ และรูปพระสังกัจจาย ขึ้นกลางสระน้ำ ปัจจุบันเป็นเขตอภัยทานเนื่องจากมีผู้นำปลาและสัตว์น้ำต่างๆ มาปล่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ในทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากปัจ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดทุ่งจับช้าง
วัดทุ่งจับช้าง

(วัดทุ่งจับช้าง ) คือถิ่นต้นกำเนิด “มวยไชยา” มวยไชยา นั้นมี ๒ สาย สายแรกนั้นมีรากฐานมาจากมวยไทยโบราณของภาคกลางที่ใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อยามออกศึกสงคราม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา แต่มาถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบในสมัยปลายรัชกาลที่ ๓ ถึงสมัยรัชการที่ ๕ ที่ตำบลพุมเรียง ณ “วัดทุ่งจับช้าง” โดยมีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “พ่อท่านมา”พระภิกษุรูปนี้เป็นชาวกรุงเทพฯสันนิษฐานว่าท่านเคยเป็นนักรบ ระดับแม่ทัพนายกองมาก่อน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดประเดิม
วัดประเดิม

วัดประเดิมตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย ใกล้กับน้ำตกหน้าเมือง เชื่อกันว่าเป็นวัดแห่งแรกของเกาะสมุย ตามลักษณะของชื่อ “ประเดิม” หมายถึงเริ่มแรก มีสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือกรุงธนบุรี ภายในวัดมีสถูปบรรจุอัฐิหลวงพ่อพระครูวิบูลยธรรมสาร (เพ็ชร์ ติสโส) อดีตเจ้าอาวาสและเจ้าคณะแขวง (เจ้าคณะอำเภอ) รูปที่ ๑ สถูปบรรจุอัฐิหลวงพ่อพระครูทีปาจารย์คุณารักษ์ (รักษ์ มีเดช) อดีตเจ้าคณะอำเภอรูปที่ ๓ รูปเหมือนหลวงพ่อเพ็ชรฺ ติสฺโส ซ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสำเร็จ
วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของอำเภอเกาะสมุยที่ยังคงรักษารูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและจีนไว้ได้อย่างกลมกลืนและยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมเอาไว้ได้มากที่สุด วัดสำเร็จสันนิษฐานว่า คงจะสร้างในสมัยขรัวพุดสอนซึ่งเป็นพระในยุคปลายกรุงศรีอยุธยาถึงธนบุรีตอนต้น (ตามประวัติที่เล่าขานกันมา) ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญดังนี้วิหารพระ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัด ติดกับพระอุโบสถท..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเจริญประชาธรรม

วัดเจริญประชาธรรม (วัดในปราบ) เดิมชื่อ ที่พักสงฆ์บ้านในปราบ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยชื่อ “ในปราบ” เรียกตามชื่อหมู่บ้านที่วัดตั้งอยู่ ต่อมาเมื่อขอตั้งวัด เจ้าอาวาสเห็นว่าประชาชนละแวกวัดเป็นผู้มีศีลธรรมที่ดีและเพื่อให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับธรรมะ จึงตั้งว่า “วัดเจริญประชาธรรม”โดยประวัติเล่าว่าเมื่อครั้งหลวงพ่อชื่น(เจ้าอาวาส) บวชเป็นพระและมีความคิดจะหาที่พักของพระสงฆ์ในพื้นที่บ้านในปราบ ต่อมาจึงไ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเพ็งประดิษฐาราม
วัดเพ็งประดิษฐาราม

วัดเพ็งประดิษฐาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรงข้ามโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ในอดีตวัดนี้ได้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปีบริเวณหลังตลาดเคียนซ่า (หมายถึงบริเวณชุมชนหมู่ที่ ๑ ตำบลเคียนซา) ต่อมาบริษัทบ่อถ่านหินมีความประสงค์ใช้ที่ดินบริเวณที่ตั้งวัดเพื่อดำเนินกิจการ จึงหาสถานที่ใหม่เพื่อย้ายวัดแห่งนี้ และประมาณ พ.ศ.๒๔๘๘ กำนันตำบลเคียนซาในขณะนั้น จึงได้บริจาคที่ดินที่เป็นสวนพริกให้เพื่อย้ายวัดมาสร้างใหม่ โดยมีเจ้าอา..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com