จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  เรือจำลองจักรีนฤเบศร
เรือจำลองจักรีนฤเบศร

เรือจำลองจักรีนฤเบศร คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร โดยเรือจำลองตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  โดยหาดอยู่บริเวณริมชายหาดแหลมสน ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2540 โดยมีจุดประสงค์ในการสร้าง คือ จำลองสถานเดินเรือและได้สร้างเป็นที่ประทับรูปปั้นจำลองของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยชั้นล่างเป็นห้องประชุมเรือจำลองมีขนาดกว้าง 39 เมตร ยาว 79 เมตร สูง 18 เมตร มีขนาด 1 ใน 3 ของเรือจักรีนฤเบศรลำจริง และเพื่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โฮมสเตย์บ้านปากคลอง
โฮมสเตย์บ้านปากคลอง

โฮมสเตย์บ้านปากคลอง เป็นโฮมสเตย์ที่เกิดขึ้นใหม่ จากการร่วมมือของชาวบ้านรุ่นใหม่ที่นำการผสมผสานด้านการท่องเที่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนไว้ด้วยกัน โดยจะมีทั้งการพาไปเที่ยวจุดชมเนินทราย หนึ่งในสยาม ดำดูปะการังน้ำตื้นที่เกาะเวียงและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงอีกด้วย ซึ่งทั้งนี้ นักท่องเที่ยว สามารถเลือกโปรแกรมที่พักได้สองรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การพักที่ในบริเวณชุมชนบ้านปากคลอง และท่องเที่ยวในบริเวณใกล้ๆโดยใช้เวลาในการเที่ยวสั้นๆ หรือเป็นการพักที่บริ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดชุมพร
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดชุมพร

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดชุมพรตั้งอยู่ที่ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเป็นสถานที่ที่จังหวัดได้ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมวิว และยังเป็นที่ตั้งของลานชมวิวเขาเจ้าเมือง นอกจากนี้ยังมีพระพุทธธาตุศรีชุมพร ตั้งอยู่ ณ บริเวณใกล้เคียงบนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาและชายฝั่ง ในส่วนของภูเขามีขนาดไม่ใหญ่และไม่สูงมากนัก เป็นที่ตั้งของที่ทำการศูนย์การศึก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร
ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร

ศาลหลักเมืองชุมพร เป็นหลักเมืองที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองชุมพร ศาลหลักเมืองจะช่วยดูแลรักษาให้บ้านเมืองและไพร่ฟ้าประชาชนปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และเทพผู้รักษาเมืองจะสิงสถิตอยู่ ณ หลักเมืองหลักเมืองจะเป็นที่รวมจิตใจของบรรพชนและประชาชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ให้มีความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันชาวชุมพรมีความเห็นว่าปี พ.ศ.2535 เป็นปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นปีฉลอง 600 ปีของจังหวัดชุมพร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสามแก้ว
วัดสามแก้ว

ประวัติความเป็นมาวัดสามแก้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ เคยมีการขุดพบลูกปัดสี และกลองมโหระทึกต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลองมโหระทึกที่มีอายุอยู่ประมาณ ๑,๗๐๐ - ๒,๐๐๐ ปี อาจสันนิษฐานได้ว่า บริเวณเนินเขา ที่ตั้งวัดสามแก้ว อาจเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่มากเมืองหนึ่งวัดสามแก้ว สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัย ร.๖ ด้วยศิลปะแบบผสม ระหว่างสถาปัตยกรรมอิสลามกับศิลปะไทย หลังคาอุโบสถมีลักษณะแตกต่างจากอ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพระธาตุมุจลินทร์
วัดพระธาตุมุจลินทร์

วัดมุจลินทาราม เดิมชื่อ วัดหนองจิก เพราะแต่เดิมในบริเวณวัดเคยมีหนองน้ำและต้นจิกใหญ่ขึ้นอยู่ริมหนอง ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดมุจลินทาราม” ให้สอดคล้องกับภาษาบาลี(มุจลินท์ หมายถึง ต้นจิก, อาราม หมายถึง วัด) หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๒๓ กล่าวว่า วัดมุจลินทารามตั้งขึ้นในปีพ.ศ.๒๓๔๐ แต่เดิมวัดตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งตะไคร ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๙๖ ได้มีการย้ายวัดไปที่ตำบล ช่องไม้แก้ว ห่างจากที่ตั้งเดิม ๗๐๐ เมตร ส่วนที่ตั้งเดิมคงเหลือเพียงพร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ)
วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ)

ถ้ำรับร่อ (วัดเทพเจริญ) ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าข้าม จากสี่แยกปฐมพรไปประมาณ 23 กิโลเมตร แยกซ้ายไปตามเส้นทางสาย 3181 อีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงที่ว่าการอำเภอท่าแซะจากนั้นไปทางทิศตะวันตกอีก 15 กิโลเมตร เป็นทางดินลูกรังผ่านหมู่บ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้ามไปยังวัดเทพเจริญ หรือวัดถ้ำรับร่อ ถึงบริเวณวัดมีถ้ำต่างๆ ทั้งหมด 8 ถ้ำ เป็นถ้ำที่ตั้งบนเนินเขา กล่าวกันว่ามีปริศนาลายแทงขุมทรัพย์อยู่ในถ้ำถึง 2 แห่ง คือ ถ้ำต้นทาง (ชื่อถ้ำเอเต) และถ้ำตอนที่ลึกเข้าไปอีก ซึ่งม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ถ้ำทิพย์ปรีดา
ถ้ำทิพย์ปรีดา

เป็นภูเขาหินมีลำธารไหลผ่านด้านหน้า บริเวณภูเขามีถ้ำน้อยใหญ่ประมาณ 40 ถ้ำ แต่ละถ้ำมีความงด งามบางถ้ำมีแอ่งน้ำอยู่ภายในด้วย ถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเขาค่ายนักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง ไป เที่ยวชมได้อย่างสะดวก ตามเส้นทางเขาปีบ-เขาทะลุ ระยะทางประมาณ 16 กม. เลี้ยวซ้ายไป ตาม ถนนลูกรัง ประมาณ 4 กม. ถึงสี่แยกห้วยแก้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนในหมู่บ้านอีก 6 กม. ก็ จะถึงถ้ำทิพย์ปรีดา รวมระยะทางจากตัวจังหวัดไปถ้ำประมาณ 70 กม...

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เกาะมะพร้าว
เกาะมะพร้าว

เกาะมะพร้าว เป็นเกาะเล็ก ๆ ห่างฝั่งเพียง 1 กิโลเมตร มองจากเขาเจ้าเมืองที่หาดทรายรี จะเห็นหาดทรายขาวสะอาดตัดกับดงมะพร้าวเขียวขจีที่ปกคลุมแน่นเกาะได้ชัดเจนหาดทราย ยาวประมาณ 50 เมตร อยู่ทางตะวันตกของเกาะ บนเกาะมีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม และมีนแนวปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสวยงาม อยู่ทางตะวันตกของเกาะด้วยเนื่องจากเกาะมะพร้าวเป็นเกาะสัมปทานรังนกนางแอ่น หากนักท่องเที่ยวต้องการ ขึ้นไปชมทัศนียภาพบนเกาะ จะต้องแจ้งให้สำนักงานจังหวัดชุมพรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เกาะทองหลาง
เกาะทองหลาง

เป็นอีกเกาะที่อยู่ในความดูแลของอุทยานฯ หมู่เกาะชุมพร เกาะทองหลางเป็นเกาะขนาดกลาง บนเกาะไม่มีชุมชน ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะตรงข้ามกับอ่าวทุ่งมะขามน้อยมีหาดทรายขาวยาวประมาณ 100 เมตร ซึ่งเป็นหาดเพียงแห่งเดียวบนเกาะริมหาดร่มรื่นด้วนพันธุ์ไม้ชายหาด หาดลาดชันน้อยลงเล่นน้ำได้ บรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการค้างแรมแค้มป์ปิ้ง แต่บนเกาะไม่มีทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งน้ำจืด  นักท่องเที่ยวที่จะค้างแรม ต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมาเอง ก่อนขึ้นไปเที่..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com