จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารไม้โบราณภายในวัดลุมพินี ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 ในช่วงสมัยของท่านเจ้าคุณวโรดม เจ้าคณะหนใต้ เป็นอาคารสองชั้นที่ยังมีสภาพดี ต่อมาทางวัดได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นในสมัยของเจ้าอาวาสองค์ก่อน (พระครูนันทสารพิสุทธ์)เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นโบราณวัตถุไว้มากมาย และเป็นสถานที่สำหรับทัศนศึกษาให้กับผู้สนใจโยทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดประชุมโยธี(พระอาราหลวง)
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดประชุมโยธี(พระอาราหลวง)

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดประชุมโยธี(พระอาราหลวง)ตั้งอยู่ที่ วัดประชุมโยธี (พระอาราหลวง) ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2530 มีเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี (พระราชปัญญาสุทธิโมลี) เป็นผู้ดูแล พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดประชุมโยธี(พระอาราหลวง) ยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใย ชุมชน ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ของจังหวัดพังงา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พระพุทธอิทธิมงคลชัย
พระพุทธอิทธิมงคลชัย

พระพุทธอิทธิมงคลชัย เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในแถบอันดามัน ขนาดหน้าตักกว้าง 19 เมตร สูงถึงพญานาค 28.50 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 16,000,000 บาท (ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากพระวิสิฐพัฒนวิธาน (พระอาจารย์ชัย) และพุทธบริษัท ความเป็นมาของการก่อสร้างมีมูลเหตุเกิดจากนิมิตของพระอาจารย์ชัย ซึ่งในนิมิตได้เห็นพระสยามเทวาธิราช ขอให้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกบนพื้นที่เขาล้าน โดยมีวัตถุประ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม
พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม เป็นรูปหล่อพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมที่สวยงาม เป็นสง่ามากที่สุดในแถบอันดามัน ขนาดความสูง 16เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2541ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 4,300,000บาท ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากคุณสุทธิวรรณ อัศวปรีชาเนตร และคณะ ประวัติเจ้าแม่กวนอิม เดิมชื่อเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน เป็นธิดาองค์สุดท้องในจำนวนธิดา 3องค์ ของจักรพรรดิ์เมี่ยวจวงและมเหสีเซี่ยวหลินแห่งอาณาจักรชิงหลิน ทรงใฝ่ในพระพุทธศาสนา ทรงศึก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์อุปถัมภ์
ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์อุปถัมภ์

ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา มีลักษณะเด่นที่สำคัญ คือ เสาทุกต้นจะเอียง ฝาประตูและหน้าต่างประดับตกแต่งลายไทยที่สวยงามด้วยไม้และปูนปั้น ศาลามีขนาดกว้าง 21.50 เมตร ยาว 50 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2538 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากพระวิสิฐพัฒนวิธาน (พระอาจารย์ชัย) และพุทธบริษัท..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  อุโบสถวัดราษฎร์อุปถัมภ์
อุโบสถวัดราษฎร์อุปถัมภ์

อุโบสถนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี มีลักษณะเด่นเหมือนอยู่ในเรือสุพรรณหงส์ และมีศาลาทรงไทยสี่ด้านเชื่อมต่อทางเดินสู่อุโบสถ มีขนาดกว้าง 30เมตร ยาว 10เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2538ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 15,000,000 บาท ไม่รวมเรือสุพรรณหงส์และศาลาทรงไทย ซึ่งปัจจุบันเกือบเสร็จสมบูรณ์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากพระวิสิฐพัฒนวิธาน (พระอาจารย์ชัย) และพ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ
พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ

พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาล้าน ห่างจากที่ตั้งวัดประมาณ 1.4 กิโลเมตร เขาล้านเป็นดินดานสูงจากพื้นราบประมาณ 150 เมตร พื้นที่รอบๆ ตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปเป็นสวนยางพารา สวนผลไม้ของชาวบ้านสลับกับป่าไม้ธรรมชาตินานาพันธุ์ ระยะทางจากเชิงเขาขึ้นไปถึงยอดเขาประมาณ 1.3 กิโลเมตร ปัจจุบันการคมนาคมสะดวก มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ไปโดยตลอดจนถึงยอดเขา ก่อนถึงยอดเขาประมาณ 300 เมตร ทางด้านซ้ายมือประดิษฐานพระร่วง 3 พี่น้อง เป็นพระพุทธร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สุสานตระกูลวานิช
สุสานตระกูลวานิช

ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำน้ำผุด ก่อนถึงเมืองพังงาประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นสุสานที่ฝั่งศพของบุคคลต่างๆ ในตระกูล “วานิช” ซึ่งเป็นตระกูลคหบดี ที่สำคัญของจังหวัดพังงา ต้นตระกูล คือ นายเจียร วานิช สุสานดังกล่าวสร้างเมื่อ พ.ศ.2514 ศพแรกที่บรรจุ คือ นางวรรณี วานิช ภริยาของนายเจียร วานิชลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นสุสานแบบชาวจีนทั่วๆ ไป แต่มีขนาดใหญ่โต และมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามด้วยลวดลายปูนปั้นทั้งแบบไทย และแบบจีน มีทั้งหมด 3 แห่ง ติดต่อกันโด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  แหล่งศิลปะถ้ำสำ
แหล่งศิลปะถ้ำสำ

ถ้ำสำ เป็นถ้ำนนาดเล็ก เป็นโพรง บริเวณหน้าถ้ำมีหนองหาร บนผนังถ้ำคูหาแรกมีภาพเขียนประวัตืศาสตร์สมัยรัตน โกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2394-2453) เป็นภาพคน นก ผีเสื้อ สัตว์ ดอกไม้ พระพุทธรูป ยักษ์ กระถางดอกไม้ เขียนด้วย หมึกสีแดง ดำ ขาว และสีส้ม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เขาพระนารายณ์
เขาพระนารายณ์

เขาพระนารายณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา บนเขาเคยเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพในศาสนสถานพรหมห์ จำนวน ๓ รูป มาแต่แรก ซึ่งคนทั่วไปเรียกกันว่าพระนารายณ์ พระลักษมณ์ และนางสีดา นอกจากนี้ยังพบศิลาจารึกร่วมอยู่ด้วย ๑ แผ่น ลักษณะประติมากรรมที่พบ พระนารายณ์ประทับยืนอยู่กลางพระลักษมณ์ข้างซ้าย และนางสีดาอยู่ข้างขวา ทั้งหมดแกะสลักขึ้นจากหินชนวนเหมือนกัน เล่ากันว่าเมื่อครั้งพม่ายกกองทัพมารุกรานหัวเมืองใต้ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ ก่อนที่พวกพม่าจะยกกองทัพมาถึงต..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com