จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  ศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชนบ้านวังพระยา
 ศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชนบ้านวังพระยา

ประวัติความเป็นมาเป็นอาคารสำหรับจัดกิจกรรมของชุมชนในเขตตำบลลำพะยา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ทะเลสาบเขื่อลางนบาง
ทะเลสาบเขื่อลางนบาง

ประวัติความเป็นมาเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว สามารถล่องแพหรือนั่งเรือชมทัศนียภาพป่าฮาลา เกาะแก่งเหนือเขื่อนบางลาง สัมผัสธรรมชาติของป่าฮาลา ผืนป่าบริสุทธิ์ซึ่งอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้แปลกตา ซึ่งเป็นพันธุ์เฉพาะถิ่นขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ใบไม้สีทอง ปาล์มบังสูรย์ เฟิร์นดึกดำบรรพ์ บัวผุด เป็นต้น สามารถชมสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ฝูงกระทิง กวางป่า หมูป่า เก้ง นากใหญ่ขนเรียบ ฝูงลิง ค่าง นอกจากนี้ยังมีนกหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นนกเงือก นกชนหิน นกเงือกปากดำ น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10

ประวัติความเป็นมาจากสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรตามแนวเขตชายแดน นอกจากจะมีความยากจนแล้วยังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีดินทำกินเป็นของตนเอง ดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงมีพระราชดำริ ให้พัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยการจัดสรรที่ทำกินเป็นของตนเอง และขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าไปพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนมั่นคง ขณะเดียวกันก็ให้มีการอนุรักษ์และฟื..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พระมหาธาตูเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
พระมหาธาตูเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

ประวัติความเป็นมาตั้งอยู่บนเนินเขาในตัวเมืองเบตง บริเวณวัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงอีกมุมหนึ่งได้สวยงาม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  อุโมงค์บ้านปิยะมิตร1
 อุโมงค์บ้านปิยะมิตร1

ประวัติความเป็นมาอุโมงค์ปิยะมิตร อยู่ที่บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ บริเวณนี้เป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-60ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทางใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เบตงเมืองในหมอก
เบตงเมืองในหมอก

ประวัติความเป็นมาภูมิประเทศในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีภูเขาปกคลุมอยู่ทั่วไปบางคนเรียกอำเภอเบตงว่า เมืองในหมอก ช่วงเช้าจะมีหมอกปกคลุมไปทั่วทั้งอำเภอ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  นกนางแอ่นเมืองเบตง
นกนางแอ่นเมืองเบตง

ประวัติความเป็นมาเป็นฝูงนกนางแอ่น ที่อาศัยอยู่ในเมืองเบตงบริเวณหอนาฬิกา โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมนกนางแอ่นได้อย่างใกล้ชิด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ทะเลสาบ-ป่าฮาลา บาลา
ทะเลสาบ-ป่าฮาลา บาลา

ประวัติความเป็นมาเป็นพื้นที่อนุรักษ์แห่งใหม่ของประเทศไทย ได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2539 อันเป็นแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย มีพื้นที่ประมาณ 270,725 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทิวเขาสันกาลาคีรี ป่าฮาลาและป่าบาลาเป็นผืนป่าดงดิบที่ไม่ต่อเนื่องกัน แต่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเดียวกัน คือ ป่าฮาลา ในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส แต่ส่วนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปศึกษาธรรมชาติได้ จะเป็นป่าบาลาเท่านั้น ป่าบา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โคลิเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ ยะลา
โคลิเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ ยะลา

ที่อยู่  505 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง  95000 โทรศัพท์ 0-7322-8274-5เวลาทำการ จันทร์ - อา. : 10:00 - 20:00(ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://www.yellowpages.co.th/songkhla-city/th/content/pages/market_03212013_s.aspx)..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศาลเจ้าโต๊ะนิ
ศาลเจ้าโต๊ะนิ

ศาลเจ้าโต๊ะนิ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปทำมิดีมิร้ายแสดงการลบหลู่ และมักจะเข้าฝันปรากฏกายให้คนเห็นเรื่องราว ความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าโต๊ะนิอยู่เสมอชาวเบตง และชาวจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนชาวมาเลเซียจะพากันไปบวงสรวงกราบไหว้บูชา บนบานศาลกล่าวมิได้ขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสารทจีนศาลเจ้าโต๊ะนิถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพยกย่องต่อ โต๊ะนิรายาจาวัน ราชาผู้ที่ใช้ไสยศาสตร์ในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้าน ประวัติศาสตร์เล่าว่า รา..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com