จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  มัสยิดดารุ้ลอิควานียะห์
มัสยิดดารุ้ลอิควานียะห์

มัสยิดดารุ้ลอิควานียะห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ผู้เริ่มก่อตั้งชื่อ นายสุคนธ์ สองหลง ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายสุคนธ์ สองหลง คอเต็บชื่อ นายชาตรี ทองฤทธิ์ บิหลั่นชื่อ นายหมัด มากชัย มัสยิดดารุ้ลอิควานียะห์เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามของชาวมุสลิมในพื้นที่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านโคกทราย
 มัสยิดบ้านโคกทราย

มัสยิดบ้านโคกทราย ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๐๗ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๓ ผู้เริ่มก่อตั้งชื่อ นายแล ฤทธิ์หมุด ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายหมู่ฮำหมัด สังขาว คอเต็บชื่อ นายหร่อเฉด เอียดตรง บิหลั่นชื่อ นายกอเต็บ หลงขาว มัสยิดบ้านโคกทรายเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามของชาวมุสลิมในพื้นที่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านหนองแห้ง
มัสยิดบ้านหนองแห้ง

มัสยิดบ้านหนองแห้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๐๖ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๖ ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายเริงชัย สิงห์อินทร์ คอเต็บชื่อ นายศรศักดิ์ จำนง บิหลั่นชื่อ นายสมทบ เดชอรัญ มัสยิดบ้านหนองแห้งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามของชาวมุสลิมในพื้นที่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านโหละหาร
มัสยิดบ้านโหละหาร

มัสยิดบ้านโหละหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙ ผู้เริ่มก่อตั้งชื่อ นายนิน ธนาพิพัฒน์ ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายอะเด็น ธนาพิพัฒน์ คอเต็บชื่อ นายประเทียบ จิโสะ บิหลั่นชื่อ นายนพ แก้วท่าพญา มัสยิดบ้านโหละหาร เป็นสถานทีประกอบพิธีทาศาสนาอิสลามของชาวมุสลิมในพื้นที่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดก็อยยูมุดดีน
มัสยิดก็อยยูมุดดีน

มัสยิดก็อยยูมุดดีน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ผู้เริ่มก่อตั้งชื่อ นายสมพงษ์ ชูเดช ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายสมพงษ์ ชูเดช คอเต็บชื่อ นายหรอเฉม หลงขาว บิหลั่นชื่อ นายสมปอง สังขาว มัสยิดก็อยยูมุดดีนเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวมุสลิมในพื้นที่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดมูญาฮีดีน
มัสยิดมูญาฮีดีน

มัสยิดมูญาฮีดีน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายเส็น เดชอรัญ คอเต็บชื่อ นายหรี เส็นฤทธิ์ บิหลั่นชื่อ นายเกาะเดช แก้วฉาง มัสยิดมูญาฮีดีนเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามของชาวมุสลิมในพื้นที่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดมิฟตาฮูลอิสลามียะห์
มัสยิดมิฟตาฮูลอิสลามียะห์

มัสยิดมิฟตาฮูลอิสลามียะห์ เดิมชื่อมัสยิดบ้านทับจาก ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๐ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๐ เลขทะเบียน ๙๑ ผู้เริ่มก่อตั้งชื่อ นายเด็น เอ็มบุตร ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายอรุณ เอ็มบุตร คอเต็บชื่อ นายหิ้ม คงชาติ บิหลั่นชื่อ นายสงวน ใจตรง มัสยิดมิฟตาฮูลอิสลามียะห์ เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวมุสลิมในพื้นที่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดญันนาตุลมุล์มีนีน
มัสยิดญันนาตุลมุล์มีนีน

มัสยิดญันนาตุลมุล์มีนีน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ผู้เริ่มก่อตั้งชื่อ นายสุอีน สูบเด็น ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายสุอีน สูบเด็น คอเต็บชื่อ นายสมบูรณ์ หรับหลี บิหลั่นชื่อ นายแมว มะสุนี มัสยิดญันนาตุลมุล์มีนีน เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวมุสลิมในพื้นที่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดในควนเหนือ
มัสยิดในควนเหนือ

มัสยิดในควนเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๒ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ เลขทะเบียน ๗๘ ผู้เริ่มก่อตั้งชื่อ นายเหยาะ เส็นฤทธิ์ ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายเหม สังขาว คอเต็บชื่อ นายอับ เดชอรัญ บิหลั่นชื่อ นายอาหลี สุขไสว มัสยิดในควนเหนือเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามของชาวมุสลิมในพื้นที่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดสารารอตนอาบิเด็น
มัสยิดสารารอตนอาบิเด็น

ชื่อสถานที่มัสยิดสารารอตนอาบิเด็นสถานที่ตั้งตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ บ้านทุ่งเปลว หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ ๐๘ ๗๘๙๑ ๙๗๖๘ประวัติความเป็นมามัสยิดสารารอตนอาบิเด็น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ พื้นที่ประมาณ ๔ ไร่ความสำคัญเป็นแหล่งถ่ายทอดคุณธรม จริยธรรมทางศาสนาอิสลาม โดยจะมีประชาชนเข้าทำพิธีละหมาดทุกวัน วันละ ๕ ครั้ง และในวันอังคาร เวลา ๑๘.๔๕ –๒๐.๐๐ น. จะจัดประชุมผู้นำทางศาสนา ทั้งตำบลตะเสะ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ แ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com