จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดท่าโรงช้าง
วัดท่าโรงช้าง

วัดท่าโรงช้าง ตั้งอยู่บ้านท่าโรงช้าง ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2526 มีเนื้อที่ 12 ไร่ ทิศเหนือและทิศใต้จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกจดลำห้วยสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 23เมษายน พ.ศ. 2529เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20เมตร ยาว 29เมตรอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 9เมตร ยาว 17เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฎิสงฆ์จำนวน 7หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนาคาวาส
วัดนาคาวาส

วัดนาคาวาส ตั้งอยู่ริมคลองพุมดวง มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกับประชาชนในตำบลท่าโรงช้างและประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียงตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2350 มีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 13801 อาณาเขตทิศเหนือจดโรงเรียนวัดนาคาวาส ทิศใต้จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกจดแม่น้ำพุมดวง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2546 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 17 เมตร ยาว 21 เมตร ปูชนียะว..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดท่าไทร
วัดท่าไทร

วัดท่าไทรเป็น วัดที่เก่าแก่ ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๐๐ (นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ ๓๕๓ ปี)ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๑ได้รับคัดเลือกและประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๓ จาก กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการวัด ท่าไทร เป็นวัดที่มีสภาพร่มรื่นด้วยธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางบ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดบ่อมะปริง
วัดบ่อมะปริง

วัดบ่อมะปริง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสปัจจุบันชื่อพระอธิการห้อง สุเมโธ อายุ 85 ปี ความเป็นมาของวัด เช่น สร้างเมื่อใด ใครสร้าง ไม่ทราบชื่อชัดเจน แต่มีคำบอกเล่ากันมาว่า ได้สร้างพร้อมวัดกลางวนาราม ซึ่งเป็นการสร้างสมัยศรีวิชัย ซึ่งเล่ากันว่ามีพี่น้อง 4 คน ชื่อ พรหม กลาง ปริง และจันทร์ แล้วแต่ละคนได้สร้างวัดคนละวัด โดยเอาชื่อผู้สร้างตั้งเป็นชื่อวัด ภายในวัดมีโบราณสถาน/โบราณวัตถุ ดังนี้ 1.เจดีย์หลวงพ่อสังข์ ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล

อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล  โบสถ์เป็นตัวอาคารท่ีมองเห็นได้ จึงเป็นสิ่งแสดงซึ่งเครื่องหมายพิเศษของพระศาสนจักรท่ีเดินทางในโลกและสะท้อนถึงพระศาสนจักรท่ีอยู่ในสวรรค์ เมื่อโบสถ์ถูกสร้างขึ้นเป็นตัวอาคารเพื่อรวบรวมประชากรของพระเจ้าและเพื่อประกอบกิจกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ดดยเฉพาะและอย่างถาวรจึงเป็นการถูกต้องท่ีได้รับการถวายแด่พระเจ้าด้วยศาสนพิธีท่ีสง่าตามธรรมประเพณีเก่าแก่ของศาสนจักร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดมะปริง
วัดมะปริง

วัดมะปริง ก่อตั้งโดยหลวงปุ่แป้นเป็นเจ้าอาวาสคนแรกของวัดมะปริง หลวงปู้แป้นเป็นเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีเคารพของชาวบ้านได้สร้างคุณงามความดีไว้มากมาย วัดนี้โด่งดังด้านการอาบ อบว่านสมุนไพรรักษาโรคท่ีพัฒนามาจากประเพณีไทยดั้งเดิม สำหรับมารดาหลังคลอด การอาบน้ำด้วยสมุนไพรการทาตัวด้วยขมิ้น เพื่อบำรุงรักษาอาการอักเสบท่ีผิวหนัง และสำหรับผู้หญิงหลังคลอดจะต้องอยู่ไฟหลังคลอดโดยการนอนบนแคร่ไม้ มีกองฟืนให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและการใช้ความร้อนจากก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดศรีสุวรรณ
วัดศรีสุวรรณ

วัดศรีสุวรรณ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านหูรัง ถนนกระจ่างวิถี หมู่ที่ ๒ ตำบลสมอทองอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๕ น.ส.๓ ก เลขที่ ๓๑ ส.ค.๑ เลขที่ ๔๕๒ อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนกระจ่างวิถี ทิศใต้,ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดอัลนุสเราะห์
มัสยิดอัลนุสเราะห์

มัสยิดอัลนุสเราะห์ เดิมชื่อ สุเหร่าบ้านหนองน้ำขาว ตั้งอยู่ที่บ้านหนองน้ำขาว เลขที่๖ หมู่ที่๖ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประวัติดังนี้ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ชาวบ้านที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากหมู่๑ บ้านในเขา บ้านท่า บ้านนานอก บ้านค่ายเสือ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎรืธานี มาอยู่ที่ทุ่งใกล้ๆกับหนองน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ มี หอย ปู ปลา ชุกชม และน้ำขาวสะอาด ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าหนองน้ำขาว ครั้ง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดชัยธาราวาส
วัดชัยธาราวาส

วัดชัยธาราวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ไร่ ๔๒ งาน น.ส.๓ ก เลขที่ ๒๒๑๒ อาณาเขต ทิศเหนือจดลำคลองสาธารณะ ทิศใต้จดถนนสาธารณะและที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน วัดชัยธาราวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ปัจจุบันมีพระครูปริยัติวรวุฒิ เป็นเจ้าอาวาส นอกจากนี้ภายในบริเวณวัด ยังมีอาคารเสนาสนะ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสุมังคลาราม
วัดสุมังคลาราม

วัดสุมังคลาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ บ้านกลบ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดสุมังคลาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๔ เดิมชาวบ้านเรียก “ วัดดอนสัก ” เหตุเพราะว่าตั้งอยู่ ในป่าไม้สัก พื้นที่ราบต่ำเป็นทรายมีร่องน้ำไหลผ่านตลอดในพื้นที่ และมีทางหลวงตัดผ่าน จึงกลายเป็นวัดที่มีสองแห่ง ด้วยเหตุนี้ทำให้เนื้อที่วัดทั้งหมดเดิมมี ๘๔ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา แต่กรมที่ดินออกโฉนดให้เพียง ๖๖ ไร่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวาได้รับพระราชทาน..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com