จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  ถ้ำขมิ้น (หรือถ้ำเหม็น)
ถ้ำขมิ้น (หรือถ้ำเหม็น)

ประวัติถ้ำขมิ้นถ้ำขมิ้น เป็นถ้ำที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนารายมหาราชมีพระราชดำริให้ท่านขุนวรรณวงศ์ษา เดินทางมาบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุนครศรีธรรมราช ขณะเดินทางมาถึงอำเภอบ้านนาสารเป็นฤดูน้ำหลาก จึงได้ต่อเรือข้ามคลองฉวางแต่เนื่องจากน้ำไหลเชี่ยวกรากทำให้เรือชนกับตอไม้จนเรือแตก กระแสน้ำได้พัดพาคณะของท่านขุนวรรณวงศ์ษา มาขึ้นฝั่งได้ที่บริเวณถ้ำขมิ้น คณะของท่านจึงได้ออกสำรวจพื้นที่รอบ ๆ จนพบถ้ำขมิ้นและอาศัยอยู่ที่ถ้ำ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดอัมพาวาส (วัดท่าม่วง)
วัดอัมพาวาส (วัดท่าม่วง)

วัดอัมพาวาส (วัดท่าม่วง) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๕ ตั้งอยู่ที่ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประวัติวัดอัมพาวาสไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่จากหลักฐานได้แก่ เจดีย์ที่อยู่ภายในบริเวณวัด สันนิษฐานว่าบริเวณนี้คงเป็นชุมชนเดิมของอำเภอท่าชนะรูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์มีอายุราวสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมเข้าใจว่าคงเป็นวัดร้างมาก่อน หลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ที่พบบริเวณชุมชนใกล้เคีย..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เขาประสงค์ (วัดถ้ำใหญ่)
เขาประสงค์ (วัดถ้ำใหญ่)

เขาประสงค์ (วัดถ้ำใหญ่)  เขาประสงค์เป็นภูเขาหินปูนเทือกใหญ่ ตั้งอยู่ ที่ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ยาวประมาณ ๕ กิโลเมตรเศษ ส่วนที่กว้างที่สุดกว้างประมาณ ๑ กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยพื้นที่ราบซึ่งเป็นพื้นที่นา โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่วัดถ้ำใหญ่ มีถ้าอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑๐๐ เมตร ปัจจุบันทางวัดได้ทำบันไดปูนทอดขึ้นไปจนถึงหน้าถ้ำ ปากถั้นไปทางทิสตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในประ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดถ้ำศิลาเตียบ
วัดถ้ำศิลาเตียบ

วัดถ้ำศิลาเตียบ ตั้งอยู่บ้านหินเตียบ ซอยหินเตียบ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๔๐๙ อาณาเขต ทิศเหนือจดภูเขาประสงค์ ทิศใต้จดคลองประสงค์ ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดภูเขาประสงค์อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร หอสวดมนต์กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดนูรุดดีน
มัสยิดนูรุดดีน

มัสยิดนูรุดดีน เดิมทีที่แห่งนี้ เป็นสุสานฝังศพอิสลาม หรือที่เรียกว่ากุโบร์ บ้านบน(ศพบน) แต่ไม่มีหลักฐานต่างๆ เพราะนานมาแล้วและได้ตั้งชื่อว่า หมู่บ้านท่ากระจาย และต่อมาได้สร้างมัสยิด เรียกว่า สุเหร่าต้นจันทร์หรือมัสยิดนูรุดดีนในปัจจุบัน เป็นมัสยิดเก่าแก่ ซึ่งมีอายุยาวนาน ประมาณ ๒๐๐ กว่าปี ขณะกำลังก่อสร้างได้มีกองทัพพม่าเดินผ่านไปทางทิศใต้ ที่เล่าสืบต่อกันมาจากยายของยายมาสู่หลาน แต่ได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว ต่อมาสุเหร่าต้นจันทร์เกิดทรุดโทรม จึงได้สร้าง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดหน้าเมือง
วัดหน้าเมือง

วัดหน้าเมือง (ชื่อเดิมวัดสุวรรณนาราม) ตั้งอยู่ที่หมู่ท่ี 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นวัดเก่าแก่ก่อตั้งมา 200 กว่าปีมาแล้ว พร้อม ๆ กับการสร้างเมืองสุราษฎร์ธานี ชาวบ้านเล่าต่อ ๆ กันมาว่ามีพระสงฆ์จำนวน 4 รูป คือ พระกั้ง หลวงตาไหล พระสุนทร และพระอาจารย์สะอิ้ง ทั้ง 4 รูปเป็นพระภิกษุที่เดินทางที่เดินทางจากภาคอีสานจำวัดอยู่ที่ว่ัดหน้าเมือง โดยมีตระกูลวิชัยดิษฐ์เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้าสร้างวัดหน้าเมือง เดิมทีวัดหน้าเมืองมีเนื้อที่ 50 ไร่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดมัชฌิมาราม
วัดมัชฌิมาราม

วัดมัชฌิมาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๕ บ้านกล้วย ถนนหน้าบ้านในเขา หมู่ที่ ๗ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมัชฌิมาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร มีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗.๕ เมตร ยาว ๑๓.๕ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มีฌาปนสถาน หอระฆัง เรือนเก็บพัสดุ กุฏิเจ้าอา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  คลองร้อยสาย
คลองร้อยสาย

วิถีชีวิตชุมชนในบางใบไม้"คลองร้อยสาย" ในบางแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ดินแดนท่ีมีคลองเล็กคลองน้อยนับได้มากมาย จึงได้รับการขนานนามว่า "คลองร้อยสาย ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ตำบล คือ ต.บางใบไม้ ,ต.บางชนะ,ต.คลองฉนาก,ต.บางโพธิ์,ต.บางไทร และต.คลองน้อย, ยังคงเอกลักษณ์และวิถีไทย ความเป็นชนบทที่แฝงอยู้่กับความเจริญ เ้ป็นพื้นที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูง สามารถชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงและชาวสวน มีการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำด้วยการนั่งเรืองห..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  น้ำตกเพชรพนมวัฒน์
น้ำตกเพชรพนมวัฒน์

เที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ำตกเพชรพนมวัฒน์น้ำตกเพชรพนมวัฒน์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ำตกเพชรพนมวัฒน์ แห่งนี้มีชั้นที่สูงที่สุดประมาณ 30 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ด้วยสายน้ำที่ไหลลดหลั่นกันไปตามหน้าผาหิน อันมีหินรูปร่างแปลกตาและงดงามเป็นพิเศษนั้น ล้วนเป็นความน่าดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ สำหรับช่วงที่น้ำตกมีความสวยงามมากที่สุดคือ ฤดูฝน เพราะทั่วบริเวณจ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ฟาร์มหอยนางรม
ฟาร์มหอยนางรม

เที่ยว ฟาร์มหอยนางรม จังหวัดสุราษฎร์ธานีฟาร์มหอยนางรม อยู่ที่ปากคลองท่าทองและปากคลองกะแดะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงหอยนางรมตามธรรมชาติ หอยนางรมที่ได้จากปากคลองนี้มีขนาดใหญ่กว่าแห่งอื่น ผู้ประสงค์จะเดินทางไปชมสามารถเช่าเรือหางยาวขนาดบรรทุก 10 คน ได้ที่ท่าเรือของหมู่บ้านท่าทอง ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที และควรไปในตอนเช้า หรือช่วงที่น้ำลง เพราะสามารถเห็นหอยนางรมที่เกาะตามแท่งซีเมนต์ได้ชัดเจน..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com