จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดสุวรรณคีรีปากจั่น
วัดสุวรรณคีรีปากจั่น

วัดสุวรรณคีรีปากจั่น เป็นวัดสำคัญวันหนึ่งในเขตตำบลปากจั่น โดยเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธศาสนิกชนเพื่อการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ บรรยากาศสงบร่มรื่นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ซึ่งเหมาะแก่การเจริญจิตภาวนา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดช่องเขาเทพประสิทธิ์
วัดช่องเขาเทพประสิทธิ์

วัดช่องเขาเทพประสิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองระนองกับอำเภอละอุ่น ห่างจากตัวเมืองประมาณ 28 กิโลเมตร โดยก่อนหน้านี้เป็นเพียงสำนักสงฆ์ มีพระจำวัดอยู่ประมาณ 12 รูป เนื่องจากตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม การเดินทางไป-มาจึงสะดวก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดโพธาราม
วัดโพธาราม

วัดโพธาราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอละอุ่น โดยเป็นศูนย์รวมที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชน ในการทำบุญ ทั้งในวันธรรมสวนะและวันสำคัญอื่น ๆ ทางพระพุทธศาสนา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดปุญญาราม
วัดปุญญาราม

วัดปุญญาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านบางแก้ว อำเภอละอุ่น เป็นวัดขนาดเล็กโดยมีพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 10 รูป เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธทั้งในพื้นที่บริเวณนั้นและใกล้เคียง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดบางขุนแพ่ง
วัดบางขุนแพ่ง

วัดบางขุนแพ่ง ตั้งอยู่ในตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น ซึ่งเป็นศูนย์รวมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาซึ่งจะมีพุทธศาสนิกชนไปทำบุญเป็นจำนวนมาก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดธรรมาวุธาราม
วัดธรรมาวุธาราม

วัดธรรมาวุธาราม เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอกะเปอร์ โดยในแต่ละปีได้จัดให้มีโครงการอุปสมบทเพื่อเป็นสืบทอดศาสนทายาทสืบไป ตลอดจนจัดให้มีศาสนกิจอื่น ๆ อยู่เป็นประจำ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดปทุมธาราราม
วัดปทุมธาราราม

วัดปทุมธาราราม เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอกะเปอร์ หรือเรียกว่า "วัดล่าง" โดยเป็นสถานที่สำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวกะเปอร์ได้มาร่วมทำบุญ รวมทั้งปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์รากลอย ซึ่งมีอายุกว่า 70 ปี เป็นศิลปะแบบลังกา ฐานสี่เหลี่ยม นอกจากั้นยังมีอุทยานวังมัจฉาซึ่งรวมเอาปลาพันธุ์ต่าง ๆ เอาไว้..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดควนไทรงาม
วัดควนไทรงาม

วัดควนไทรงาม เป็นวัดเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสุขสำราญ โดยเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธ ในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า
วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้าจังหวัดระนอง อยู่ในความดูแลของคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูเจ้า นิกายคาธอลิก เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่คริสตชนในจังหวัดระนองจะได้มีการรวมตัวกัน เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศาลเจ้าฮกเต็กสือ
ศาลเจ้าฮกเต็กสือ

ศาลเจ้าฮกเต็กสือ เป็นศาลเจ้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจทางด้านประเพณีชาวจีน เช่น การทรงเจ้าในเทศกาลกินเจ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีน..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com