จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  อุโบสถวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
อุโบสถวัดตรังคภูมิพุทธาวาส

อุโบสถวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ตั้งอยู่ในวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยพระครูวิสุทธ์ศิลาจารย์ฑิฆาปาโมกข์ (ลบ ทวิสุวรรณ ) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๓๓ ง ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ อุโบสถวัดตรังคภูมิพุทธาวาส สร้างด้วยปูน ภายในมีพระพุทธรูปหินอ่อนปางมารวิชัย หรือหลวงพ่อขาว เป็นพระประธาน ซึ่งพระยารัษฎานุประดิษฐ์..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โบราณสถานบ้านตระกูลคีรีรัตน์
 โบราณสถานบ้านตระกูลคีรีรัตน์

โบราณสถานบ้านตระกูลคีรีรัตน์ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งค่าย เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีเนื้อที่เป็นบ้านของนายกี่วด คีรีรัตน์ หรือพันวด อดีตกำนันตำบลท่าไคร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ เป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นล่าง ก่ออิฐเสาปูนชั้นบนเป็นไม้ ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นแบบตะวันตก มีลายไม้แบบจีน และมุสลิม หลังคาจั่วมนิลา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับการบูรณาซ่อมแซม จากงบพัฒนาจังหวัดตรัง และกรมศ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  บ่อน้ำร้อนควนแคง
บ่อน้ำร้อนควนแคง

บ่อน้ำร้อนควนแคง ตั้งอยู่ที่บ้านควนแคง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีถนนเข้าแยกจาก ถนนบ้านท้าส้ม –หาดยาว ระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร ลักษณะเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ในป่าพรุ อุณหภูมิของน้ำ ประมาณ ๗๐ องศาเซลเซียส บางครั้งมีฟองผุดพลุ่งพร้อมกลิ่นกำมะถัน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาภูมิทัศน์และสร้างศาลาพักผ่อน และก่อสร้างขอบคอนกรีต แต่ส่วนใหญ่ยังคงสภาพเดิมเอาไว้ น้ำในบ่อน้ำร้อนควนแคงสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคผิวหนัง โรคปวดเมื่อย จ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  อุทยานนกน้ำคลองลำชาน
อุทยานนกน้ำคลองลำชาน

อุทยานนกน้ำคลองลำชานตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรังเป็นอุทยานที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ ล้อมรอบด้วยป่าที่เขียวชะอุ่มและมีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกบัวหลากสีและเป็นที่อาศัยของนกน้ำ กลางหนองน้ำมีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อน ประมาณช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี จะมีนกหลากหลายชนิดมาอาศัยอยู่บริเวณหนองน้ำ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศาลหลักเมืองตรัง
 ศาลหลักเมืองตรัง

ศาลหลักเมืองตรัง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๕๔ ซึ่งหลวงอุภัยราชธานี เป็นผู้สร้างขึ้นครั้งตั้งเมืองตรังที่ควนธานี ลักษณะเป็นเสาไม้และต่อมามีการสร้างเพิงเล็กๆ หลังคามุงด้วยจากแล้วเปลี่ยนเป็นสังกะสีเพื่อป้องกันแดดและฝน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จังหวัดตรังได้มีบูรณะศาลหลักเมืองตรังโดยใช้ต้นราชพฤกษ์เป็นเสาหลักเมือง มีความสูง ๒.๕เมตร เส้นผ้าศูนย์กลาง ๑๘ เซนติเมตร แบบอาคารเป็นทรงไทยจัตุรมุข กว้าง ๒๒.๙๐ เมตร ยาว ๕๙.๗๔ เมตร และในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖พระบาทสมเด็จพระ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  บ้านควนทองสีห์
บ้านควนทองสีห์

บ้านควนทองสีห์ ตั้งอยู่หมู่ ๖ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในสมัยที่เมืองตรังตั้งอยู่ที่ควนธานี บ้านควนทองสีห์เป็นที่ตั้งเมืองหน้าด่านมีป้อมปืนใหญ่ตั้งอยู่บนควนและริมแม่น้ำ ปัจจุบันกระบอกปืนใหญ่ทั้ง ๒ กระบอกได้นำมาตั้งไว้บนควนตำหนักจันทน์ นอกจากนี้ยังมีศาล(ศาลา) ซึ่งชาวบ้านบริเวณนั้นเคารพบูชามาก เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และยังเชื่อกันว่านี้คือ "ศาลหลักเมือง" ที่สร้างขึ้นในสมัยพระอุไภยธานีเป็นเจ้าเมืองตรัง เดิมเสาไม้หลักเมืองดังกล่าวปัก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สวนสาธารณะตำหนักรื่นรมย์
สวนสาธารณะตำหนักรื่นรมย์

สวนสาธารณะตำหนักรื่นรมย์ ตั้งอยู่ที่ถนนมหามิตร อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา โดยได้แบ่งพื้นที่มาจากโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลห้วยยอด ชื่อที่มาของชื่อตำหนักรื่นรมย์เป็นนามพระราชทานในคราวที่รัชกาลที่ ๖ ครั้งดำรงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราช เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ. ๑๒๘ ซึ่งได้บันทึกลงในจดหมายเหตุ ฉบับที่ ๑๐ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๘ พระยารั..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เขาพระวิเศษ
เขาพระวิเศษ

เขาพระวิเศษ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๗ และหมู่ที ๖ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง มีตำนานเล่าว่าภายในภูเขามีพระพุทธรูปและทรัพย์สมบัติตามลายแทงอันทรงอินธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ จนชาวบ้านเรียกชื่อว่า เขาพระวิเศษ ต่อมาเรียกว่า เขาวิเศษ และ เขาเศษ เขาพระวิเศษเป็นภูเขาสูงรายล้อม ด้วยภูเขาเล็ก ๆ ได้แก่ เขานุ้ย เขาเสือ ควนกลาง และควนลุงเซียว มีวังนกน้ำอยู่ทางด้านตะวันออก มีเนื้อที่ ทั้งหมดประมาณ ๓๐๐ ไร่ ภายในมีถ้ำซับซ้อนหลายแห่ง ถ้ำที่รู้จักกันมาแต่เดิมคื..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ถ้ำเขาเทียมป่า
ถ้ำเขาเทียมป่า

ถ้ำเขาเทียมป่า ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านหนองครก ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดเขาเทียมป่า ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอรัษฎา เนื่องจากมีชาวบ้านได้ขุดค้นพบหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์ ประเภท เครื่องมือหิน และเศษภาชนะดินเผาชนิดต่าง ๆ เช่น หม้อสามขา และภาชนะอื่น ๆ อีกหลายลักษณะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ กรมศิลปากรได้มาตรวจสอบแล้ว โดยหลักฐานที่ขุดค้นพบได้เก็บรักษาไว้ภายในวัดเขาเทียมป่า เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เขาต่อยไห
เขาต่อยไห

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีสัตว์ป่าเช่นลิง และนกหลายชนิด..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com