จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดท่าเรือ หรือวัดปัฏนาราม
วัดท่าเรือ หรือวัดปัฏนาราม

วัดท่าเรือ หรือวัดปัฏนาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวัดเก่าแก่ จากหลักฐานคือใบเสมาหินทราย ซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย และอิฐก้อนใหญ่ ซึ่งเป็นอิฐสมัยศรีวิชัย มีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันมาก กว้างประมาณ 15 ซม. หนาประมาณ 10 ซม. (ใหญ่) กว่านี้จะเป็นอิฐสมัยอยุธยา ส่วนพระอุโบสถนั้นสร้างประมาณ ปี พ.ศ. 2510 กว่าๆ โดยหลังเดิมนั้นเป็นไม้ผุพังไปหมดแล้ว หลังใหม่ได้สร้างที่โบสถ์หลังเก่า สำหรับพระพุทธรูปในโบสถ์เป็นส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ที่ตลาดกะแดะ หรือบริเวณใกล้อำเภอกาญจนดิษฐ์มาพบหลักฐานแน่นชัดว่าสร้างเมื่อใด สันนิฐานแน่ชัดว่าสร้างเมื่อใด สันนิฐานว่าคงมีอายุไม่น้อยกว่า 100 ปี กล่าวคือ เมือชาวจีนไหหลำ อพยพมาอยู่ที่เกาะทรายหรือบ้านปากกะแดะก็ได้ ก็ได้มีคนจีนกลุ่มหนึ่งย้ายถิ่นฐานจากบ้านปากกะแดมาหากินที่บ้านเกาะทรายหรือบ้านปากกะแดะ ก็ได้มีคนจีนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งย้ายถิ่นฐานจากบ้านปากกะแดะมาหากินที่บ้านกะแดะโดยขึ้นมาตามลำน้ำคลองกะแดะห่างจากบ้านปากกะแดะ ประม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดควนท่าแร่
วัดควนท่าแร่

วัดควนท่าแร่  ตั้งอยู่ ณ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประวัติวัดไม่ทราบแน่ชัด สันนิฐานจากโบราณวัตถุ โบราณสถานภายในวัดแสดงว่าวัดควนท่าแร่ เป็นวัดโบราณ น่าจะมีอายุตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นอย่างน้อย ชื่อควนท่าแร่น่าจะมาจากชื่อภูเขาที่มีดินแร่ ดินลูกรังหรือแร่เหล็ก มีคำกลอนหรือมุขปาฐะว่า วัดควนท่าแร่ มีแม่สระใหญ่ พ่อหม้ายแลไป แม่หม้ายแลมาใครรู้จักกา กาจะบอกทองให้ เล่ากันมาว่า มีคนขุดเจอทองจริง ๆ และปัจจุบันนี้ สระน้..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดศานติไมตรี
วัดศานติไมตรี

วัดศานติไมตรี  ดศานติไมตรี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๕๐ ไร่ เนื่องจากเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พระครูภาวนาสันติคุณ (วิสุทธิ์ วิสุทธิจารี) ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่สวนโมกขพลาราม ขณะนั้น (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๒) เห็นสมที่จะดำเนิน กิจกรรมการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน และกิจกรรมการบวชธรรมจาริณี เพื่อช่วยเหลือให้เยาวชนขอชาติ ชาย - หญิง ได้เข้าสู่แนววิถีแห่งพุทธรรมที่ประเสริฐ สามารถช่วยตนเองสังคม และประเทศชาติได้ จึงได้ แสวงหาสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อกิจกรรมดังกล่าว ประจวบเหม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดป่าแสงธรรม
วัดป่าแสงธรรม

วัดป่าแสงธรรม เป็นวัดสังกัดธรรมยุตินิกาย สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา (พระสุธรรมาธิบดีในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้าง วัดป่าแสงธรรมมีเนื้อที่โดยประมาณ ๒๐ ไร่ แบ่งเป็นสองส่วน ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ที่ร่มรื่นส่วนแรกเป็นเขตปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และแม่ชี มีพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ มีเสนาสนะพร้อมสำหรับรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้กว่า ๑๐๐ คน ส่วนที่สองมีเ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดไทร
วัดไทร

วัดไทร  พระสรณ์ ธรรมศาสน์ (เจ้าอาวาส) กล่าวถึงตำนานความเป็นมาของวัดไทรครั้งสมัยอดีตถึงปัจจุบันว่ามีความเจริญรุ่งเรือง เช่น วัดกลางเก่า วัดพระโยค และวัดไทร ล้วนแล้วแต่มีวัตถุโบราณหลายชิ้นที่มีการค้นพบ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกว่าอาณาจักรศรีวิชัยมีความรุ่งเรืองจากหลักฐานพบก้อนอิฐ หิน ดินทราย และพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินทรายในวัดไทร ปัจจุบันประดิษฐาน ณ พระอุโบสถใหม่ ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 ส่วนปฎิมากรรมในสมัยรุ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเขาพัง
วัดเขาพัง

วัดเขาพัง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ ตำบลเขาพังห่างจากตัวจังหวัด ๖๘ กม.เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาประมาณ ๓๐๐ ปี สาเหตุเรียกวักเขาพังเพราะมีเขาพังทรุดตัวซึ่งเกิดมานานแล้วแต่เรามองดูยังใหม่อยู่มีสพานแขวนแห่งแรกในจังหวัดน่าเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดบ้านส้อง
วัดบ้านส้อง

วัดบ้านส้อง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด (รุ้ง) N 08 องศา 37.815´ เหนือ ลองติจูด (แวง) E 099 องศา 22.44´ ตะวันออก วัดบ้านส้อง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2431 มีเจ้าอาวาสรวมทั้งหมด 4 รูป เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระวัตตจารีศีลสุนทร วัดบ้านส้องได้จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลสำนักเรียนบาลีดีเด่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดแจ้ง
วัดแจ้ง

วัดแจ้งตั้งอยู่บ้านหน้าทอน ม.๓ ต.อ่างทอง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๘ โดยมีพระอาจารย์คล้ำเป็นผู้นำ ซึ่งมีนางจุ้ย นางเคย เป็นผู้อุปถัมภ์ เดิมสถานที่เป็นที่โล่งแจ้ง จึงให้ชื่อว่า “วัดแจ้ง” มีเจ้าอาวาส ดังนี้พระอาจารย์คล้ำ (พ.ศ.๒๔๑๘ – ๒๔๓๙) เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด พระอาจารย์มี (พ.ศ.๒๔๓๙ – ๒๔๕๑) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๘ สร้างพระประธาน (พระศิลายวง)พระอาจารย์ทับ (พ.ศ.๒๔๕๑ – ๒๔๕๔) ซื้อที่ดินให้วัด ๑ แปลง เพื่อสร้างโรงเรียนอ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดทุ่งเซียด
วัดทุ่งเซียด

วัดทุ่งเซียด ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2350 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 30 ไร่ ส.ค. 1 เลขที่ 169 อาณาเขต ทิศเหนือจดคลองเซียด ทิศใต้จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกจดพรุน้ำ ทิศตะวันตกจดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8.50 เมตร ยาว 15.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน หอระฆัง โรงครัว เรือนเก็บพัสดุ และเรือนรับรอง ปูชนียะวัตถุ มีพระ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com