จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน(รองแง็ง)เกาะหยงสตาร์
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน(รองแง็ง)เกาะหยงสตาร์

การแสดงศิลปพื้นบ้านรองแง็ง เป็นการเต้นรำประกอบเพลง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเสียงดนตรี สะท้อนชีวิตของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บาแหลมมาลายู ตลอดถึงเกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน ดนตรีของรองแง็งเป็นการผสมผสาน ของไวโอลีน กลองรำมะนา ฆ้องและกรับ รองแง็งได้เข้ามาที่บ้านหยงสตาร์ ครั้งแรกประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยขุนพิทักษ์ลันตาเขต (นายยาเหล เจริญฤทธิ์) อดีตนายอำเภอเกาะลันตา ได้นำมาแสดงเป็นที่จับจิตจับใจชาวบ้านหยงสตาร์ ชาวบ้านผู้รักการดนตรีได้จดจำทำนองเพลง นำมาฝึกห..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หลวงพ่อฉ้วน สุวณฺโณ
หลวงพ่อฉ้วน สุวณฺโณ

หลวงพ่อฉ้วน สุวณฺโณ เป็นรูปปูนปั้น ตั้งอยู่ภายในวัดสิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นเจ้าอาวาส องค์แรกของวัดสิเกาในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ศึกษาธรรมะและปฎิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และมีวิชาอาคมที่แก่กล้า เมื่อมรณภาพไปชาวบ้านจึงปั้นรูปเหมือนไว้เคารพบูชาบนบานในเรื่องต่าง ๆ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย

ยางพาราต้นหนึ่งในสวนที่ พระยาสถลสถานพิทักษ์ (คอยู่เกียด ณ ระนอง) ได้นำเมล็ดพันธุ์เข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นรุ่นแรก ยางพารามีถิ่นกำเนิดแถบลุ่มน้ำอเมซอน ประเทศบราซิล พระยาสถลสถานพิทักษ์ (คอยู่เกียด ณ ระนอง) หลานชายของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี นำเมล็ดยางพาราเข้ามาปลูกในเมืองตรัง โดยปลูกไว้ที่บ้านพักเป็นสวนยางรุ่นแรกของประเทศไทย พระยารัษฎาฯ ส่งเสริมการปลูกยางพาราตัวอย่างขึ้น ที่ตำบลช่อง เชิญชวนเจ้านายและข้าราชการ ให้มาทำสวนยางที่เมืองตรัง ที่บ้าน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศาลหลักเมืองตรัง
ศาลหลักเมืองตรัง

ศาลหลักเมืองตรัง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๕๔ ซึ่งหลวงอุภัยราชธานี เป็นผู้สร้างขึ้นครั้งตั้งเมืองตรังที่ควนธานี ลักษณะเป็นเสาไม้และต่อมามีการสร้างเพิงเล็กๆ หลังคามุงด้วยจากแล้วเปลี่ยนเป็นสังกะสีเพื่อป้องกันแดดและฝน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จังหวัดตรังได้มีบูรณะศาลหลักเมืองตรังโดยใช้ต้นราชพฤกษ์เป็นเสาหลักเมือง มีความสูง ๒.๕เมตร เส้นผ้าศูนย์กลาง ๑๘ เซนติเมตร แบบอาคารเป็นทรงไทยจัตุรมุข กว้าง ๒๒.๙๐ เมตร ยาว ๕๙.๗๔ เมตร และในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖พระบาทสมเด็จพระ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ควนตำหนักจันทร์
ควนตำหนักจันทร์

ควนตำหนักจันทร์เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ (ควน) อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๑ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๒๕๐ ไร่ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (ครั้งทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร) ต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพญี่ปุ่นได้ใช้ควนตำหนักจันทร์เป็นที่ตั้งกองทัพ ดังปรากฎ หลัก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม
ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม

ถ้ำวังพระยาพิชัยสงครามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สวยงามมากของจังหวัดตรัง ตั้งอยู่ที่บ้านในวัง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ถ้ำวังพระยาพิชัยสงครามอยู่รอยต่อเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลำคลองไหลลอดผ่านออกมาจากถ้ำ เรียกว่า คลองปาง ซึ่งมีแหล่งต้นน้ำอยู่ที่หมู่ที่ ๖ (ปลายวา) ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และลำคลองนี้ใช้เป็นเขตแดนกั้นระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบสูงมี..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หลวงพ่อสุด สังขรัตน์
หลวงพ่อสุด สังขรัตน์

หลวงพ่อสุด สังขรัตน์ หรือพระครูสุตกิจวิจารณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรังเกิดที่บ้านฉาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๒๗ บิดาชื่อ สังข์ ได้รับฐานันดรศักดิ์เป็น ขุนสุภมาตรา มารดาชื่อ ซิ้น มีพี่น้อง ๓ คน เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาที่วัดโคกยางต่อมาจึงย้ายไปจำพรรษาที่วัดตรังคภูมิพุทธาวาสเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม และในปีพ.ศ. ๒๔๘๐ สอบความรู้ลักษณะปกครองคณะสงฆ์หน้าที่เจ้าอาวาสได้ชั้นโท นอกจา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ลูกระเบิดโบราณ
ลูกระเบิดโบราณ

ลูกระเบิดโบราณ ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นระเบิด ๒ ลูก ลักษณะกลมใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณ ๑ เมตร วางอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของตัวอาคารที่ว่าการอำเภอสิเกา โดยระเบิดลูกแรกพบที่ชายหาดปากเมง และลูกที่สองพบที่ชายหาดราชมงคล นายประภา กาญจนเสถียร นายอำเภอในขณะนั้นได้ย้ายระเบิดดังกล่าวทั้งสองลูกมาเก็บไว้ที่ว่าการอำเภอสิเกาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พบเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ สันนิษฐานว่าเป็นระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เริ่มแรกใช้ที่ราชพัสดุเป็นที่ทำการต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาอำเภอวังวิเศษ ตามข้อเสนอของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย นายวิเชียร คันฉ่องและนายทวี สุระบาล เพื่อเป็นการสบทบทุนการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ และได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ จังหวัดตรังได้ประกาศจัดตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ เพื่อเป็นแหล่งกา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมามายุครบ ๓ รอบ กระทรวงศึกษาธิการได้มีโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอตามแนวพระราชดำริทุกอำเภอภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นทศวรรษแห่งการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือขององค์การสหประชาชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com