จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  กุฏิสิทธิสารประดิษฐ์ (พิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห)
กุฏิสิทธิสารประดิษฐ์ (พิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห)

กุฏิสิทธิสารประดิษฐ์ ( พิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห) ตั้งอยู่วัดชลธาราสิงเห หมู่ที่ ๓ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กุฏิสิทธิสารประดิษฐ์ ( พิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องดินเผา หลังคากุฏิเป็นหลังคาซ้อนกันหลายๆชั้น ตรงยอดหลังคาและปลายมุมหลังคาทำเป็นรูปหัวนาคหรือหางหงส์ ภายในกุฏิตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม เช่น บริเวณหน้าบันเป็นภาพพุทธประวัติตอนปรินิพาน บานประตูเป็นภาพทวารบาล ฝ้าเพ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  อาคารย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองยี่งอ
อาคารย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองยี่งอ

..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ชายทะเลบ้านทอน
ชายทะเลบ้านทอน

ชายทะเลบ้านทอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นชายหาดยาวขาวสะอาดและยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ชายทะเลบ้านทอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส โดยนักท่องเที่ยวแหลงชายทะเลแห่งนี้มีทั้งนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงและประชาชนในพื่นที่เอง โดยประชาชนที่อาศัยบริเวณชายทะเลส่วนใหญ่นับถึือศาสนาอิสลาม มีอาชีพทำการประมงเป็นอาชีพหลัก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดประชุมชลธารา
วัดประชุมชลธารา

วัดประชุมชลธารา ตั้งอยู่เลขที่1 หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่2 งาน สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ.2444 นายบุญจันทร์ไม่ทราบนามสกุล ได้ชักชวนชาวบ้านในละแวกนี้สร้างขึ้นมา สถานที่ตั้งวัดตั้งอยู่ ณ ที่บรรจบของสายน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขา จึงเป็นที่มาของชื่อ “วัดประชุมชลธารา”แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า “วัดกลาง”เพราะวัดตั้งอยู่ระหว่างวัดประดิษฐ์บุปผากับวัดโบราณสถิตย์วัดประชุมชลธารา ได้..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สำนักสงฆ์สายสุวรรณาราม
สำนักสงฆ์สายสุวรรณาราม

สำนักสงฆ์สายสุวรรณาราม ตั้งอยู่เลขที่ 6/7 หมู่ที่ 1 บ้านไอปาโจ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2516 ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2519 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินินาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปัจจัยเพื่อสร้างศาลาการเปรียญแต่ต่อมาชำรุดทรุดโทรมลงจนต้องรื้อถอนไป ในปีพุทธศักราช 2552 พระอาจารย์ ณรงค์ชัย (จันทรภาโส) มหัชฌาสโย หัวหน้าสำนักสงฆ์สายสุวรรณารามได้บอกบุญมายังพลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ และคณะพุทธบริ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดธารากร
วัดธารากร

วัดธารากรหรือวัดบางน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กอสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๐ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนตำบลเจ๊ะเหามกว่า ๒๐๐ ปี ปัจจุบันพระครูสุนทรธรรมานุรักษ์ เป็นเจ้าอาวาสวัด ภายในวัดมีอุโบสถสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้รับการขึ้นทะเบียบเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดชลธาราวาส
วัดชลธาราวาส

วัดชลธาราวาสตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านพร่อน ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสมีชื่อเดิมว่าวัดร่อน ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีลำคลองไหลผ่านมาจากคลองโต๊ะโม๊ะ อำเภอสุคีรินและชาวบ้านได้ทำการร่อนหาแร่ทองในลำคลองดังกล่าว วัดแห่งนี้ก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์มาก่อน โดยพระอธิการแดง เมื่อปี พ.ศ.2426 ต่อมาได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อปีพ.ศ.2440 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2468 เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชน ตำบลตันหยงมัส อำ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดขวัญประชา
วัดขวัญประชา

วัดขวัญประชา เดิมมีชื่อว่า วัดตันหยงมะลิ ตั้งอยู่หมู่บ้านตันหยงมะลิ ถนนสุไหงโก-ลก - แว้ง ตำบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เดิมเป็นที่พักสงฆ์อยู่ริมฝั่งแม่น้ำสุไหงโก-ลก เป็นที่ดินสวนผลไม้มีเนื้อ ๑๗ ไร่ หลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาอยู่ติดกับถนนสุไหงโก-ลก - แว้ง โดยมี นายขวัญ เป็นผู้บริจาคที่ดิน ๖ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา และมีหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดโดยกรมศาสนาอนุญาตให้ นายอนันต์ สุวรรณราช สร้างวัดขึ้นที่บ้านตันหยงมะลิในวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๑๘ - ๒๕๒๙ ต่อมาได้ม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดบางนรา
วัดบางนรา

วัดบางนรา ตั้งอยู่ที่ ๗๐/๖ ถ.ผดุงอาราม ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๐๐๐ ทะเบียนเลขที่ ๑๓๓๔ วัดบางนรามีประวัติคือ เป็นอารามราษฎร์เมื่อทางราชการยกฐานะหมู่บ้านบางนรารวมเข้าเมืองระแงะและตำบลเจ๊ะเห ตำบลไพรวัน ขึ้นเป็นจังหวัดนราธิวาส บรรดาพระพุทธศาสนิกชนปรารถนาจะบำเพ็ญบุญกุศลแต่ไม่มีวัด ต่อมามีข้าราชการและราษฏร คือ พระศรีปัญญาขุนอนุสาร นายแดง ไกรสุวรรณ นายอิ้น ศรีเพรช นายดี บุญช่วยและทอง ศรีอุบล นำความคิดเสนอ คุณพระยาสุรพล ท่านเห็นชอบและซ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพรหมนิวาส
วัดพรหมนิวาส

วัดพรหมนิวาส ตั้งอยู่ที่ ๒๒ ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ทะเบียนเลขที่ ๑-๒๕๔๙ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๙๗ โดยหลวงพ่อสมุทจนทาโภ ดำเนินการระยะแรก หมื่นวิบูลย์ กำนันตำบล โคกเีคียน เป็นผู้รวบรวมเงินซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัด ในการขออนุญาตต่อทางราชการนั้น ได้มอบหมายให้นายพัฒน์ ชูชื่น ดำเนินการได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อ วันที่ ๒๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๑๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา ชื่อ วัดพรหมนิวาส เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗ ได..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com