จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  ถ้ำผึ้ง
ถ้ำผึ้ง

จากแหล่งโบราณคดีเขาบ่อไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร ในเขตการปกครองอำเภอทับปุด ซึ่งมีสันเขาเต่าและเขาใดเป็นแนวเขต มีภูเขาหินปูนลูกเล็กๆ ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “เขาถ้ำผึ้ง” พบแหล่งโบราณคดี 3 แห่ง เป็นถ้ำ 2 แห่ง แต่ละถ้ำเข้าออกได้ 2 ทาง ถ้ำหนึ่งเป็นถ้ำมืด อับชื้นและแคบ หลักฐานที่พบอยู่บริเวณปากถ้ำ อีกถ้ำหนึ่งมีขนาดกว้างทะลุลอดผ่านภูเขา แสงสว่างผ่านเข้าไปได้มาก ถ้ำนี้มีความยาวประมาณ 50 เมตร จากปากถ้ำด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งค่อนข้างตรง แหล่งโบรา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เขางุ้ม
เขางุ้ม

เขางุ้ม แหล่งโบราณคดีนี้สำรวจพบมานานแล้ว โดยพิสิฐ เจริญวงศ์ ไบรอันพีค๊อก เขางุ้มเป็นเขาหินปูนลูกเล็ก ๆ แต่เห็นเด่นชัดเพราะอยู่กลางเมืองพังงา ระหว่างเขาช้างและเขาพังงา พื้นที่บางด้านของภูเขายังเป็นป่าชายเลน ภายในเขางุ้มมีถ้ำสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในตัวเมืองพังงา จุดที่สำรวจพบโบราณวัตถุนั้น เป็นเพิงผาทางด้านตะวันตกของภูเขา เพิงผานี้มีความยาวถึง ๖๐ เมตร ด้านหน้าเพิงผาเป็นที่ทับถมของกองเปลือกหอยขนาดใหญ่ตามแนวยาว และถูกขุดทำลายไปมาก บางจ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดไตรมารคสถิต (วัดโคกกลอย)
วัดไตรมารคสถิต (วัดโคกกลอย)

วัดไตรมารคสถิต สังกัดมหานิกาย เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2288 เดิมชื่อว่า "วัดโคกกลอย" ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 ได้เปลี่ยนเป็นทางการว่า "วัดไตรมารคสถิต" เพราะตั้งอยู่ตรงสามแยกของถนนภูเก็ต พังงา และตะกั่วป่า ภายในบริเวณวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อวัดน้ำรอบ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระปางมารวิชัย สูงประมาณ 1.5 เมตร มีพระอุโบสถทรงเตี้ยกว้าง เรียกว่า "ทรงตัวเมีย" ที่หน้าบันด้านตะวันออกประดับด้วยเครื่องถ้วยโบราณ มีทั้งเครื่องลายคราม เครื่องสัง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋
ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋

ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป้ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นศาลเจ้าที่สร้างประมาณ ๒๐๐ ปี โดยมีภาพกิจกรรมฝาผนัง มีกระถางธูปพระราชทาน โดยมีพระปรมาภิไธยย่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกลางกระถางธูป องค์ศาลเจ้าก่อสร้างแบบจีนโบราณแห่งเดียวในภาคใต้ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของของไทย เชื้อสายจีน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดคมนียเขต
วัดคมนียเขต

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 โดยมีพระครูประสาทประกฤตพรตเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ เดิมชื่อว่า"วัดคุกคัก" ต่อมา พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อเป็น วัดคมนียเขต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2471 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนกธัมมะในเดือนธันวาคมของทุกปี ภายในวัดมีปูชนียวัตถุหลวงพ่อแหวง อาภากโรอดีตเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน ปัจจุบันมีพระครูพิพัฒน์คมนียเขต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเสนานุชรังสรรค์
วัดเสนานุชรังสรรค์

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 20 พ.ค. พ.ศ. 2390 โดยพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) ผู้สำเร็จราชการเมืองตะกั่วป่า เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหม่กำแพง” เนื่องจากกำแพงด้วยอิฐถือปูน สูง 2 เมตร ทั้ง 4 ด้าน และสร้างพระอุโบสถขึ้นตอนกลาง ตามแบบของวัดมหรรณพาราม ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นวัดหลวง เป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตลอดมาในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วัดเสนานุชรังสรรค์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 ม.ค. พ.ศ. 2449 ปัจจุบันมีพระอธิการ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดควรนิยม
วัดควรนิยม

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. พ.ศ. 2456 ไม่ปรากฏนามผู้ริเริ่มสร้างเดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดควรทอง” เพราะมีต้นขนุนทองเป็นสัญลักษณ์ บ้างก็เรียกว่า “วัดควรตำตัว” เพราะตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลตำตัว เมื่อ พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดควรนิยม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2479 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันมีพระครูกรุณาธิคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดราษฎร์นิรมิต
วัดราษฎร์นิรมิต

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค. พ.ศ. 2391 โดยมีพระกุ้งเป็นผู้ริเริ่มนำชาวบ้านสร้างวัดนี้ เดิมเรียกว่า “วัดบางม่วง” ตามชื่อบ้าน ได้เปลี่ยนเป็นวัดราษฎร์นิรมิต เมื่อ พ.ศ. 2486 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 ส.ค. พ.ศ. 2476 ปัจจุบันมีพระครูอาทรกิจจาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนิกรวราราม
วัดนิกรวราราม

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2336 โดยมีคุณตาแก้วและคุณตารามเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดย่านยาว” ตามชื่อบ้าน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัด “นิกรวราราม” ในปี พ.ศ. 2486ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2385 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่เก็บรวมรวมศพผู้ประสบภัยในเหตุการณ์พิบัติสึนามิ เพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ปัจจุบันมีพระอธิการวิชิต พุทฺธวิชิโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดคงคาภิมุข
วัดคงคาภิมุข

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ค. พ.ศ. 2305 เดิมชื่อว่า “วัดคงคา” เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง ต่อมา พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดคงคาภิมุข” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จัดกิจกรรมบวชชีพราหมณ์ในช่วงเดือน ก.พ. ของทุกเดือน ปัจจุบันมีพระครูนันท ปัญญากร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com