จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  พระพุทธไสยาสน์
พระพุทธไสยาสน์

พระพุทธไสยาสน์หรือที่ชาวบ้านเรี่ยกว่า "พระบรรทม" เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางไสยาสน์ หลวงพ่อสีและชาวบ้านควนได้สร้างขึ้นบนภูเขาภายในวัดควนนอก เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๕ มีขนาดความยาวตั้งแต่พระเศียรจดฝ่าพระบาท ๑๘.๒๐ เมตร มีพระพุทธรูปนั่งล้อมรอบพระพุทธไสยาสน์ ๓ ด้าน จำนวน ๓๒ องค์ สร้างไว้เป็นปูชนีย์วัตถุเพื่อระลึกถึงการปรินิพพานขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทางวัดจัดให้มีพิธีสมโภชน์อย่างยิ่งใหญ่ในเดือน ๕ ของทุกปี..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสุวรรณากร
วัดสุวรรณากร

วัดสุวรรณากร ได้สร้างขึ้นเมื่่อ พ.ศ.๒๔๔๕ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ชาวบ้านเรีอกว่า "วัดบ่อทอง" ตามชื่อบ้าน ที่ดินตั้งวัดเป็นของนายตีป โปติบุตร รวมกับที่ดินว่างเปล่า มีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๘๒ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมืื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๔๘๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๖ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ผูกพัทสีมาในปี ๒๕๐๙ อาคารเสนาะ ประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอฉันเกี่ยวกับการรศึกษาแต่เดิมนั้นทางราชการได้อาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่ทำการสอนนักเรียนประถ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสุนทรวารี
วัดสุนทรวารี

วัดสุนทรวารี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านป่าทุ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓ ๔๓๑๐๙๗ สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๙ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ สภาพแวดล้อมเป็นป่าไม้สวนยาง และบ้านเรือนประชาน มีอุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๓ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญสร้าง พ.ศ.๒๔๘๖ สร้างเป็นอาคารไม้ มีกุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น เดิมมีนามว่า "วัดป่าทุ" ได้เปลี่ยนเป็น "วั..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดบันลือคชาวาส
วัดบันลือคชาวาส

- วัดบันลือคชาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ บ้านช้างให้ตก หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๙ ไร่- พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร โครงสร้างเป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง โครงสร้างเป็นคอนกรีต ๖ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลังวัดบันลือคชาวาส สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๓..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดมะปรางมัน
วัดมะปรางมัน

วัดมะปรางมัน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓ บ้านมะปรางมัน หมู่ที่ ๒ ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน อาณาเขตทิศเหนือยาว ๕ เส้น ติดต่อกับถนนชนบท ทิศใต้ยาว ๔ เส้น ๑๒ วา ติดต่อกับคูน้ำและที่ดินของนายมา ทิศตะวันออกยาว ๒ เส้น ๑๙ วา ติดต่อกับลำคลอง ทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ๔ วา ติดต่อกับทางเดินสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่พื้นที่วัดเป็นที่ราบสูง สภาพแวดล้อมเป็นที่นา และบ้านเรือนประชาชน อ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  อนุสรณ์สถานพระราชทานเพลิงศพพระสิทธิญาณมุนี (พ่อท่านสุข สุมงฺคโล)
อนุสรณ์สถานพระราชทานเพลิงศพพระสิทธิญาณมุนี (พ่อท่านสุข สุมงฺคโล)

ชื่อสถานที่ อนุสรณ์สถานพระราชทานเพลิงศพพระสิทธิญาณมุนี (พ่อท่านสุข สุมงฺคโล)อายุ ๑๑ ปีสถานที่ตั้งวัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง เลขที่ ๑๐ หมู่ ๑ ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีประวัติความเป็นมา ตำนานที่เกี่ยวข้องพระสุทธิสมณวัตรเป็นผู้ริเริ่มสร้างอนุสรณ์สถานพระราชทานเพลิงศพพระสิทธิญาณมุนี สร้างเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อจัดงานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๖.๐๙ น. ณ เมรุวัด มุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีค..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอนยอดเขามะรวด
เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอนยอดเขามะรวด

หลวงพ่อทวดหนอน หรือที่ชาวบ้านปะนาเระ มักเรียกว่า“ท่านสมภาร หรือ สมภารท่านหนอน”ท่านเป็นพรระเถระผู้ขมังเวท ยุคเดียวกับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ประวัติหลวงพ่อทวดหนอน เป็นคำเล่าสืบต่อกันมาช้านานว่า ณ วันอังคาร ขึ้นห้าค่ำ เดือนยี่ ปีขาล พุทธศักราช ๒๐๗๓ ประมาณ ๔๘๒ ปีล่วงมาแล้ว สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและตรงกับรัชสมัยพระมหาจักพรรติ ขณะนั้นพระเจ้าหงสาวดีได้ยกทัพใหญ่มาตั้งอยู่ที่ตำบลลุมพลีได้ ๓ วัน และมีดำริที่จะตีกรุงศรีอยุธยาให้ได้ ขณะนั้นหลวงพ่อหนอนท่าน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  งานวันปลากะพงยะหริ่ง
งานวันปลากะพงยะหริ่ง

งานวันปลากะพงยะหริ่ง จัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี บริเวณชายหาดตะโละกาโปร์ มีการแข่งขันรับประทานปลากะพง การประกวดธิดาปลากะพง การประกวดทำอาหารจากปลากะพง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเล--------------------------------------ขอขอบคุณรูปภาพจาก : http://pattani.nfe.go.th/..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ประเพณีชักพระ
ประเพณีชักพระ

เป็นประเพณีรำลึกถึงวันรับเสด็จองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ากลับจากจำพรรษา และแสดงอภิธรรม 7 คัมภีร์ โปรดพระพุทธมารดา ณ ดาวดึงส์ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ครั้งพุทธกาล ต่อมาได้กลายเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี โดยพุทธศาสนิกชนในท้องที่อำเภอโคกโพธิ์และใกล้เคียงจะชักลากเรือพระที่สวยงามจากวัดต่างๆ ผู้ร่วมขบวนแต่งกายสวยงาม มีการฟ้อนรำหน้าเรือพระ มีการนมัสการเรือพระพร้อมกับถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ งานเฉลิมฉลองเป็นเวลา 5 วัน 5 คืน---------..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติยะหริ่ง
 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติยะหริ่ง

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนยะหริ่ง มีพื้นที่โครงการรวม 500 ไร่ ศูนย์ฯนี้มีทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทอง (Hopea Odorata) เป็นระยะทางยาวโดยรอบ 1,250 เมตร ตลอดเส้นทางเดินโดยรอบจะเห็นกลุ่มไม้ในสังคมป่าชายเลนทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เถาและไม้พื้นล่าง ซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละชนิดมีความสามารถขึ้นอยู่ได้ในบริเวณที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ระหว่างระดับน้ำทะเลต่ำสุดและระดับน้ำทะเลสูงสุด เช่น กล..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com