จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  ศาลเจ้าตี่ฮู่อ่องเอีย
ศาลเจ้าตี่ฮู่อ่องเอีย

ศาลเจ้าตี่ฮู่อ่องเอีย หมู่ที่ 3 (บางตะโล๊ะ) ต.ปะเสยะวอ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  กีฬาตกปลา
กีฬาตกปลา

 กีฬาตกปลา มีเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม ปี 45 เป็นครั้งที่ 15 ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หาดวาสุกรี
หาดวาสุกรี

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : เป็นหาดทรายสีขาวสะอาด ยาวขนานไปกับทิวสนอยู่ในเขตเทศบาลตะลุบัน อำเภอสายบุรี เหมาะกับการเล่นน้ำและเป็นศูนย์รวมของนักกีฬาตกปลาทั้งในและนอกประเทศ เนื่องจากเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี โดยทางเทศบาลตำบลตะลุบัน จัดศูนย์กีฬาตกปลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งในด้านเช่าเรือ คนเรือ และที่พัก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สุสานพี่เณร
สุสานพี่เณร

สุสานพี่เณร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบโบราณสถานซึ่งเป็นสถานซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพของราชองครักษ์สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ป่าชุมชนบ้านตรัง
ป่าชุมชนบ้านตรัง

ป่าชุมชนบ้านตรัง เป็นป่าไม้เบญจพรรณ พื้นที่ 12 ไร่ มีไม้หลากหลายชนิด มีสัตว์ป่าที่ไม่เป็นอันตราย มีนกนานาชนิด มีสัตว์น้ำบริเวณป่าชุมชน มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจธรรมชาติเชิงอนุรักษ์..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  บ้านสุสานเจ้าเภาหรือโต๊ะเภา
บ้านสุสานเจ้าเภาหรือโต๊ะเภา

บ้านสุสานเจ้าเภาหรือโต๊ะเภา ตั้งอยู่ในบริเวณมัสยิดดารุลอามาน บ้านเจาะกะพ้อใน ม.7 ต.กะรุบี..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  น้ำตกนาวิน
น้ำตกนาวิน

น้ำตกนาวินเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากต้นน้ำบนเทือกเขาบูโด เป็นน้ำตกที่ลักษณะยาวลงมาจากเทือกเขา ห่างจากถนน ประมาณ ๓ กิโลเมตร ค้นพบโดยประชาชนในพื้นที่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป น้ำตกแห่งนี้มีพื้นที่ลักษณะเป็นเทือกเขาสูงชันและปกคลุมไปด้วยป่าและสวนยางพารา มีน้ำไหลตลอดปี ช่วงที่น่าท่องเที่ยว คือเดือน มีนาคม – สิงหาคม ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หาดแฆแฆ
  		หาดแฆแฆ

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 43 กิโลเมตร คำว่า “แฆแฆ” เป็นภาษามลายูท้องถิ่น(ภาษายาวี) มีความหมายว่า อึกทึกครึกโครม อยู่ในท้องที่ตำบลน้ำบ่อ ตั้งอยู่ห่างจากหาดราชรักษ์ประมาณ 2 กิโลเมตร จุดเด่นของหาดแฆแฆคือเป็นชายหาดที่มีโขดหินแกรนิตขนาดใหญ่ ลักษณะแปลกตาสวยงาม บนเนินเขามีศาลาพักผ่อนและเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยแห่งหนึ่งของอำเภอปะนาเระ ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดควนในและวัดควนนอก
วัดควนในและวัดควนนอก

วัดควน วัดทั้ง 2 อยู่ติดกัน ในบริเวณเชิงเขาลูกหนึ่งซึ่งภาษาใต้เรียก"ควน" อะนเป็นที่มาของชื่อวัด แต่มีความโดดเด่นคนละด้านดังนี้  1. พระบรรทม เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ ที่ราษฎรร่วมมือกันสร้างบนภูเขาเหนือวัดนางช่าง ผู้สร้างคือ นางพิม ศรีอินทร์ พระบรรทมนี้แสดงถึงความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันของชาวตำบลควน ที่สร้างไว้ให้ลูกหลานได้เห็นถึง "พลัง ความศรัทธา และพลังสามัคคี"  2. จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ เขียนถึงพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ภา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หาดปะนาเระ
หาดปะนาเระ

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดียวกับหาดตะโละกาโปร์ เป็นหมู่บ้านชาวประมงหลายร้อยหลังคาเรือน บนหาดทรายมีเรือกอและ และเรือประมงนานาชนิดจอดเรียงรายอยู่ทั่วทั้งหาด หาดทรายไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ เพราะเป็นหมู่บ้านชาวประมงและที่จอดเรือ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com