จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  ตลาดน้ำหาดใหญ่
ตลาดน้ำหาดใหญ่

เราต้องการบอกเล่าถึงความเป็นคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำมาโดยตลอด การปลูกบ้านก็ต้องติดน้ำ แม้แต่ตลาดก็ยังต้องติดน้ำเช่นกัน  เลยเป็นที่มาของตลาดน้ำ เพราะทั้งสะดวกกับการขนส่ง การเดินทางมาตลาด ดังนั้นเราจึงเอาจุดนี้มาสื่อให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของชาวไทยที่ผูกพันกับน้ำ และขณะเดียวกันเรายังได้รวบรวมอารยธรรมหลากหลายวัฒนธรรมจากทั่วมุมโลกที่ผูกพันกับสายน้ำทำให้มีความหลากหลายวัฒนธรรมเกิดขึ้นกลายเป็นชุมชนหนึ่งที่สามารถ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนาทวี
วัดนาทวี

วัดนาทวี ตั้งอยู่เลขที่ 55 บ้านนาทวี หมู่ที่ 4 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ 80 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว 2 เส้น 11 วา ติดกับถนนไปชลประทาน ทิศใต้ยาว 2 เส้น 11 วา ติดต่อกับที่ดินของนายยอดทอง ทิศตะวันออก ยาว 4 เส้น ติดต่อกับคลองนาทวี ทิศตะวันตกยาว 4 เส้น ติดต่อกับที่ดิน นายเนียม มีที่ธรณีสงฆ์ 5 แปลง เนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา ส.ด.1 เลขที่ 132,362,368,369 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดดอนรัก
วัดดอนรัก

วัดดอนรัก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อยาง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูง เดิมเป็นป่าต้นรักมากมาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่วัดดอนรัก สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๑ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดใต้” โดยมีเจ้าคุณสุนทรานุรักษ์ ให้สร้างวัดขึ้น ณ ที่ใกล้ๆ จวนสักวัดหนึ่ง ตามคำปรารภของนางศรีเนี่ยว เพื่อสะดวกแก่การบำเพ็ญกุศล เจ้าคุณสุนทรานุรักษ์ จึงได้แบ่งที่ดินหลังจวนซึ่งเป็นป่าต้นรักและเป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสุวรรณคีรี
วัดสุวรรณคีรี

วัดสุวรรณคีรี  ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลสาบสงขลา ที่บ้านบ่อเตย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นวัดเก่าสร้างมา แต่สมัยอยุธยา ต่อมาได้รับการบูรณะให้เป็นวัดสำคัญ ประจำเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ถือว่า เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองด้านในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพเขียนสี ที่มีความสวยงามด้วยเส้นและองค์ประกอบ ไม่แพ้จิตรกรรมที่พระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส ฯ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง  ปางมารวิชัย นอกจากนี้ยังมีหอระฆัง ตั..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดโคกนาว
วัดโคกนาว

วัดโคกนาว ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิช (คอหงส์) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดหงส์ประดิษฐาราม (วัดคอหงส์)
วัดหงส์ประดิษฐาราม (วัดคอหงส์)

..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  บ้านศรัทธา
บ้านศรัทธา

บ้านศรัทธา  เป็นบ้านที่ชาวสงขลาพร้อมใจกันสร้างเพื่อมอบให้กับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2534 ต่อมาท่านได้มอบบ้านศรัทธานี้คืนให้กับชาวสงขลาเมื่อปี 2539 พร้อมกันนี้ทางจังหวัดสงขลาได้จัดสร้างอาคารหอสมุดกาญจนาภิเษกขึ้น ตรงเชิงเขาใกล้กับบ้านศรัทธาและเปิดเป็นที่ศึกษาค้นคว้า บ้านศรัทธาตั้งอยู่บนเนินเขา รายรอบด้วยสวนมะพร้าว สามารถมองเห็นทัศนียภาพถึงสะพานติณสูลาน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  Magic Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ
Magic Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3มิติ หาดใหญ่ แมจิค อาย แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของหาดใหญ่ ที่รวมรวบภาพวาด ที่ใช้แสง สี เงา ทำให้ภาพวาดดูมีมิติและเหมือนจริงมาก ภายในพื้นที่ 2,000ตารางเมตร และมีภาพให้ถ่ายรูปถึง100 ภาพ แบ่งออกเป็นโซน คือ ห้องใต้สมุทร ห้องแห่งสัตว์ป่า ห้องโลกจินตนาการ ห้องโลกน้ำแข็งและห้องอียิปต์ และตื่นเต้น เพลิดเพลิน สนุกสนานกับการแสดงท่าทางถ่ายรูปกับภาพวาด ตื่นตาตื่นใจกับห้องฉายภาพ3D Projection Mapping นับเป็นห้องฉายภาพ3มิติ ในรูปแบบใหม่ขอ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ
ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ

ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ  เป็นโครงการที่เทศบาลนครสงขลาสรรค์สร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดสมิหลาให้เป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวและชาวสงขลา โดยนำเอาคติความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่เชื่อว่า พญานาค ป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดน้ำและความอุดมสมบูรณ์ ชาวใต้จึงนับถือพญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นของชาวสงขลาประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ เป็นสัญลักษณ์หนึ่งข..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สมิหลา แคมป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท Samila Camping and Resort
สมิหลา แคมป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท Samila Camping and Resort

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสงขลา ฟาร์มแกะ ริมหาดสมิหลา หรือ สมิหลา ชีพ ฟาร์ม  (Samila Sheeps Farm) ฟาร์มแกะริมทะเลถัดจากสระบัวหาดสมิหลา ก่อนถึงสงขลาอะความเรียม ภายในบริเวณที่ตั้งของสมิหลา แค้มป์ปิ้ง ที่นี่ถูกเนรมิตรให้เป็นฟาร์แกะไว้รองรับนักท่องเที่ยวเมื่อช่วงปลายเดือนเมษาถึงต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมา ฟาร์มแกะแห่งนี้ได้มีการเปิดทดลองให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มพร้อมป้อนหญ้าให้แกะกันไปแล้วระยะหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com