จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดบางหอย
วัดบางหอย

วัดบางหอย  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรและเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในวันสำคัญทางศาสนา เป็นแหล่งส่งเสริมขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดถ้ำหอมวิปัสนา
วัดถ้ำหอมวิปัสนา

วัดถ้ำหอมวิปัสนา  เป็นสถานที่ปฏิบัติสาขา 1 ถ้ำชีเพชรบุรีและเป็นสถานที่ส่งเสริมเยาวชนประชาชนได้ปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนาเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสองแพรก
วัดสองแพรก

วัดสองแพรก  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร เป็นสถานที่ประกอบพิธีในวันสำคัญทางศาสนาและเป็นศูนย์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสมัยคงคา
วัดสมัยคงคา

วัดสมัยคงคา  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เชื่อกันว่า วัดสมัยคงคาเป็นวักแรกที่สร้างขึ้นบนเกาะพะงัน เพราะชุมชนแรก บนเกาะพะงันคือชุมชนโฉลกบ้านเก่า (ตะโล๊ะ-บาเกา) คาดว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ๒๑๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๗ วัดสมัยคงคาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนโฉลกบ้านเก่าและอำเภอเกาะพะงัน เมื่อเข้าไปในบริเวณวัดจะได้พบกับความร่มรื่นด้วยมีการจัดวางอาคารเสนาสนะแทรกตัวอยู่ในสวนมะพร้าว ซึ่งสิ่งต่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดป่าเคียนพิง
วัดป่าเคียนพิง

วัดป่าเคียนพิง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลต้นยวนอำเภอพนมห่างจากตัวจังหวัด ๗๕ กม ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๐ โดยพระครูสังฆรักษ์ ศลีธรรมวิโล พระสายธรรมยุทธ ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และวันธรรมสวนะ และการจัดพิธีทางสถาบันพระ มหากษัตริย์และกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่น โดยอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษา สืบทอดวัฒนธรรม มาจนถึงปัจจุบันและสืบไป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดถ้ำพระศรีสุข
วัดถ้ำพระศรีสุข

วัดถ้ำพระศรีสุข  ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และวันธรรมสวนะ และการจัดพิธีทางสถาบันพระ มหากษัตริย์และกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่น โดยอนุรักษ์ รักษา สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและสืบไป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดต้นยวน
วัดต้นยวน

วัดต้นยวน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๗๕ ก.ม สาเหตุที่เรียกวัดต้นยวนเดิมเป็นวัดอยู่ในตำบลต้นยวน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของอำเภอพนม เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และวันธรรมสวนะ และการจัดพิธีทางสถาบันพระ มหากษัตริย์และกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่น โดยอนุรักษ์ รักษา สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและสืบไป โดยมีพระครูวรวุติ ธฎิธมโม เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพังกาญจน์
วัดพังกาญจน์

วัดพังกาญจน์  ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และวันธรรมสวนะ และการจัดพิธีทางสถาบันพระ มหากษัตริย์และกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่น โดยอนุรักษ์ รักษา สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและสืบไป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดคลองตาล
วัดคลองตาล

วัดคลองตาล  วัดคลองตาล ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2324 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2473..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนิคมคณาราม
วัดนิคมคณาราม

วัดนิคมคณาราม  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com