จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  ภูเขาหญ้าสองสี
ภูเขาหญ้าสองสี

ภูเขาหญ้าสองสี เป็นภูเขาที่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้นในฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือ สู่ทิศใต้ ภูเขาที่เต็ม ไปด้วยหญ้าต่างสีต่างวันเวลา และเนินเขางดงาม ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้าสำหรั นักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทัศน์โดยรอบ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและชมความมหัศจรรย์ยามเย็น เมื่อแสงอาทิตย์จะลับขอฟ้าภูเขาทั้งลูกจะกลายเป็นสีทองเหลืองงามอร่ามตา จึงนิยมเรียกกันว่า "ภูเขาหญ้าสองสี” เรียกได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ ที่การท่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศูนย์วัฒนธรรมจันทาราม
ศูนย์วัฒนธรรมจันทาราม

ศูนย์วัฒนธรรมจันทาราม เป็นสถานที่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในสมัยอยุธยา จิตรกรรมฝาผนังวัดจันทาราม เป็นภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า และเรื่องเล่าตามวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ มีความสวยงามและเก่าแก่ เหมาะแก่การศึกษาวัฒนธรรม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธารน้ำแร่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธารน้ำแร่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธารน้ำแร่ เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพISO 9002 ซึ่งให้บริการครบวงจร และสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ คือ นำแร่ร้อนจากบ่อนำแร่ร้อนที่ดีที่สุดในประเทสมาใช้ในกิจกรรมบำบัดรักษาในแนวแพทย์แผนไทย สถานที่ให้บริการสะอาดเน้นธรรมชาติและธาราบำบัด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สวนเกษตรเชิงสุขภาพ
สวนเกษตรเชิงสุขภาพ

สวนเกษตรเชิงสุขภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักของชาวจังหวัดระนอง สวนเกษตรเชิงสุขภาพ ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาบีเถาหลาย ใกล้บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อตามรอยเบื้องพระยุคบาท ซึ่งเกิดจากความตั้งใจจริงของเจ้าของสวน (คุณมนูญ มีชัย)ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่เป็นภูเขาจนกลายเป็นพื้นที่เกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โฮมสเตย์บ้านม่วงกลวง
โฮมสเตย์บ้านม่วงกลวง

ตำบลม่วงกลวงมีเนื้อที่รวม 56.24 ตารางกิโลเมตร 35,105 ไร่ เป็นที่ราบร้อยละ 45 เทือกเขาร้อยละ 25 และพื้นน้ำร้อยละ 30 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพประมงและเกษตร บ้านม่วงกลวงมีทรัพยาการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและหลากหลาย เช่น ดำน้ำดูปะการังตามหมู่เกาะทะเลอันดามันที่บริสุทธิ์ พายเรือคายักในอ่าวเขาควาย โฮมสเตย์ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีกับชุมชนมุสลิม ล่องเรือหางยาวพื้นบ้านท่องทะเลสาบระนอง ดูนกนานาชนิดซึ่งจัดเป็นพื้นที่ที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดแห่ง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  บ้านหาดทรายดำ
บ้านหาดทรายดำ

หาดทรายดำ อยู่บนเกาะทรายดำ เกาะขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่ง บนเกาะมีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ใกล้หมู่บ้านมีหาดทรายสีดำ ซึ่งเกิดจากเศษผงของเนื้อไม้ที่ถูกพัดพามาทับถมเป็นเวลานาน ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ บริเวณทิศใต้ของเกาะทรายดำมี อ่าวปอ ลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวที่เงียบสงบมีทิวทัศน์ของชายหาดและป่าชายเลนที่สวยงาม นอกจากนี้ เกาะทรายดำยังเป็นเกาะที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะแก่การประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายด้าน เช่น การเดินป่า ชมวิถีชีวิตของชาวประมงในการทำกะปิของ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  อุทยานวังมัจฉา
อุทยานวังมัจฉา

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลหงาว อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม ร่มรื่นและสวยงาม เป็นที่อยู่ของปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืดนานาพันธุ์ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ระนองแคนย่อน
ระนองแคนย่อน

ระนองแคนย่อนตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง อยู่ห่างจากวัดหาดส้มแป้นประมาณ 3 ก.ม.ห่างจาก ตัวเมืองประมาณ 15 กม. โดยใช้เส้นทางเดียวกับบ่อน้ำพุร้อนรักษะวริณลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวจะมีความ สวยงามแปลกตา  คือ เป็นสระน้ำขนาดย่อม ที่โอบล้อมด้วยหุบเขาเหตุที่ที่นี่เป็นแอ่งน้ำล้อมภูเขาแบบนี้เนื่องมา จาก ที่นี่เคยเป็นเหมืองแร่เก่ามาก่อน ลักษณะเป็นเหมืองแบบฉีดโดยฉีดน้ำให้กัดเซาะดินปนแร่จากตัวภูเขาให้ลง มาสะสม ในแอ่งน้ำด้านล่าง หลังจากนั้นก็..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  แม่น้ำกระบุรี
แม่น้ำกระบุรี

แม่น้ำกระบุรี หรืออีกชื่อหนึ่ง  ของคนในท้องถิ่นว่า แม่น้ำปากจั่น เป็นพรมแดนธรรมชาติของประเทศไทยและสหภาพพม่ามีความยาวตลอดสายประมาณ70 กิโลเมตร มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลผ่านพื้นที่อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น และอำเภอเมือง จังหวัดระนองแม่น้ำกระบุรี เกิดจากแม่น้ำสายเล็ก ๆ 2 สาย คือ คลองหันกะเดียงกับคลองกระนัย ไหลมารวมกันในเขตอำเภอกระบุรี กลายเป็นแม่น้ำกระบุรี โดยที่แม่น้ำสองสายนั้นเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีและมีแม่น้ำปากจั่นไหลมารวมกันกับแม่น้ำ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  บ่อน้ำร้อนหาดยาย
บ่อน้ำร้อนหาดยาย

บ่อน้ำร้อนหาดยาย ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี มีจำนวน 3 บ่อ เป็นที่ตั้งของบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กบ.1 (หาดยาย) นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมพรรณไม้และอาบน้ำแร่..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com